Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

8 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie pn. „Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce”, którą Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) zorganizowało wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, studenci Instytutu Ochrony Środowiska oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (technikum budowlane).

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska–Matanda. Otwierając spotkanie A. Kujawska-Matanda zwróciła uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego.

W roli prelegentów wystąpili: Barbara Horodecka–Kurzawa, Anna Karlik–Maćkowiak oraz Marcin Czapracki z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:
  •  regulacji prawnych w zakresie usuwania azbestu i obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników;
  •  ochrony przed hałasem w świetle przepisów prawa;
  •  zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (podstawy prawne, organy wydające pozwolenia zintegrowane, organy odwoławcze, kontrolne, opłata rejestracyjna, nadzór);
  •  krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (cele, korzyści, umocowania prawne, sprawozdawczość, obowiązki prowadzących instalacje, sankcje);
  •  wymogów ochrony środowiska dla przedsiębiorców (ewidencja powstających odpadów, karty przekazania odpadów, katalog odpadów, sposoby postępowania z odpadami, stan formalno–prawnego w zależności od ilości i jakości powstających odpadów, sprawozdania do marszałka województwa o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, stan formalno–prawny w zależności od źródeł poboru wody przez zakład, w zależności od odprowadzania ścieków bytowych, ścieków technologicznych i ścieków deszczowych z terenu zanieczyszczonego, w zależności od źródeł emisji, kiedy zakład podlega pod zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ocena prawidłowości zabezpieczenia źródeł zagrożenia.
Rosnąca ilość przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Nowe ograniczenia i bariery w podejmowaniu czynności gospodarczych oraz inwestycyjnych wynikają również z przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego powiązanego z prawem ochrony środowiska.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie, gromadząc około 100 uczestników. Wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów Powiat Gnieźnieński będzie aktywnie uczestniczył i wspierał podnoszenie świadomości ekologicznej w tym zakresie.

2011-11-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21452272

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno