Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Poprawa jakości dróg w Powiecie Gnieźnieńskim

Na „placu budowy” przy ulicy Słonecznej w Gnieźnie odbyła się dziś konferencja prasowa z udziałem Wicestarosty Roberta Andrzejewskiego i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Jerzego Szczepańskiego.

Poprawa jakości dróg powiatowych to jedno z głównych działań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego – powiedział R. Andrzejewski. - W 2011r. prace prowadzone były w 46 miejscach powiatu, a inwestycja przy ulicy Słonecznej jest ostatnią w tym roku. Chodzi oczywiście o budowę chodnika umożliwiającego swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych w tym rejonie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, w bieżącym roku zajął się realizacją planowanych inwestycji, czyli systematycznym wymienianiem nakładek bitumicznych w celu remontu zniszczeń pozimowych, które przeprowadzono na czterdziestu sześciu odcinkach dróg powiatu gnieźnieńskiego. Wykonano planowe remonty przepustów, które są budowlami umożliwiającymi przeprowadzenie drogi, remontem objęto przepust drogi w Trzemesznie oraz remont przepustu drogi w miejscowości Pawłowo. Sukcesem zakończyła się realizacja zadań związanych z budową mostu w Zieleniu oraz prace związane z budową chodników. Dzięki temu poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego.

PZD przeprowadził prace na drogach znajdujących się na terenie miasta Gniezna m.in. ulicę: Mnichowską, Pocztową, Prostą i Słoneczną co przyczyniło się do poprawienia ruchu drogowego. Dla lepszego komfortu przechodzenia w miejscach dla pieszych dokonano obniżeń krawężników w Gnieźnie i Niechanowie. Łącznie usprawniono w ten sposób 12 przejść. Poddano renowacji rowy odwadniające w tym studnie ściekowe, kratki kanalizacyjne i rury. Dokonano wycinki drzew i krzewów, które bezpośrednio zagrażały poruszającym się na drogach.

Prace inwestycyjne to już etap tzw. domykania sezonu letniego, czas przejść w sezon zimowy. Choć śniegu jeszcze nie widać, mamy zgromadzone istotne ilości mieszanki do posypywania dróg – poinformował starosta Andrzejewski. Dyrektor RDP Szczepański potwierdził w swym wystąpieniu prasowym, iż na dzień dzisiejszy Rejon Dróg Publicznych ma przygotowane stosowne umowy. – Dążymy do tego, by w każdej gminie była choć jedna firma, która szybko zareaguje podczas akcji odśnieżania. Jesteśmy na etapie zwożenia soli po to, byśmy mogli pierwsze miesiące zimy bezproblemowo obsłużyć – dodał. J. Szczepański.


2011-10-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394718

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno