Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dobra energia

18 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, reprezentanci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i koła ekologicznego z I Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy Powiatu interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak - To kolejna konferencja, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na zmiany polskiej wsi. W związku z czym elementy odnawialnych źródeł energii z jednej strony są już pewnym zapotrzebowaniem, z drugiej strony są nośnikiem, który pozwoli również w obrocie gospodarczym, poprzez działania na polskiej wsi, wykorzystywać technologie wiatrowe i słoneczną energię oraz rozwiązania, które popularyzowaliśmy na wcześniejszych konferencjach. Pokazujemy państwu co może być tym nośnikiem, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystywać. Mam nadzieję, że owoce dzisiejszej konferencji będą nie tylko poszerzały horyzonty, ale znajdą także praktyczne zastosowanie w konkretnych działaniach – zakończył Starosta.

Pierwszą prelekcję pn. „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” wygłosił Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Celem prezentacji było przedstawienie energetyki wiatrowej jako akceleratora rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz modernizacji polskiego sektora rolnictwa. W obiektywny sposób ukazano korzyści dla samorządów lokalnych jak i inwestorów indywidualnych z tytułu rozwoju ferm wiatrowych i przydomowych turbin wiatrowych, jak również główne bariery i ograniczenia powodujące niepowodzenie inwestycji oraz protesty mieszkańców.

Kolejny wykład, zatytułowany „Rozproszony system produkcji energii szansą dla powiatów” zaprezentował mgr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. System rozproszonej produkcji energii został przedstawiony jako alternatywa dla zcentralizowanego systemu produkcji energii opartego o duże elektrownie węglowe lub jądrowe. W oparciu o doświadczenia Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich realizowany jest projekt „Dobry klimat dla powiatów”, do udziału w którym wybrano również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Druga część konferencji dotyczyła „Wykorzystania energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych”. Temat zaprezentowali współautorzy projektu Akademia Słońca. Poza wykładami na temat OZE, analizą efektów stosowania kolektorów słonecznych i możliwością uzyskania dofinansowania, został zaprezentowany film „Jak przebiega instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych”, który zobrazował kwestie montażu zestawów solarnych. Program konferencji obejmował również możliwość udziału w konkursie dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji dowodów i ukazało potencjał tkwiący w OZE.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe, Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje, uczelnie oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.2011-10-24
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449607

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno