Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Tutoring wychowawczy

Dnia 4 października 2011r. rozpoczął się cykl szkoleń tutorskich dla nauczycieli ze szkół powiatu gnieźnieńskiego.

Inauguracja, w której udział wzięli dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, nauczyciele już pracujący z młodzieżą jako tutorzy oraz nauczyciele rozpoczynający roczny kurs przygotowujący do pracy w charakterze tutora, miała miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

W chwili obecnej w następujących szkołach powiatu gnieźnieńskiego: I Liceum Ogólnokształcące Gnieźnie, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pracuje szesnastu tutorów. Powyższe placówki oświatowe skierowały na nowy cykl szkoleń kolejne 13 osób. Dołączyło do nich również piętnastu przedstawicieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, który będzie szkołą-koordynatorem całego projektu.

Doświadczenia płynące ze szkół uczestniczących w projekcie pokazują, że tutoring jest skuteczną metodą rozwiązywania problemów napotykanych w kształceniu młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. Wspomaga on ucznia w rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego osobistymi predyspozycjami psychofizycznymi. Skuteczności projektu upatruje się przede wszystkim w zmianie relacji między uczniem, a nauczycielem oraz w zakresie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań wychowawczych. Ma on na celu budowanie relacji wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego. Zmiana relacji i idące za nią zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli jest warunkiem budowania gotowości ucznia do nauki oraz gotowości nauczycieli do jego wspierania. Tutoring umożliwia zmianę systemu opieki szkolnej z grupowego wychowawstwa klasowego na zindywidualizowany system tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach do każdego ucznia z osobna.2011-10-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21362627

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno