Podziękowania dla Pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podczas uroczystej kolacji Poseł SLD na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatowej SLD Zdzisław Kujawa wręczyli imienne podziękowania 30 pracownikom i stażystom Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zaangażowanie i poniesiony wysiłek we wprowadzaniu danych z wniosków do systemu informatycznego IACS.


Jak podkreślono, tak dobry wynik w powiecie to właśnie efekt dobrej współpracy ze starostwem, urzędami gmin, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Bankami Spółdzielczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sołtysami.

Aż 92,5 % rolników z Powiatu Gnieźnieńskiego złożyła wnioski o dopłaty obszarowe. Najwięcej właścicieli gospodarstw wystąpiło o nie na terenie gminy Gniezno, później w Trzemesznie i Mieleszynie. Ostateczny termin składania tych wniosków mija w niedziele, ci którzy tego nie uczynili, wystąpili mają więc na to ostatnie godziny.

Od 01 sierpnia 2004 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie renty strukturalnej. Kierowane są one do rolników, którzy ukończyli 55 lat, prowadzili nieprzerwanie działalność rolniczą przez 10 lat i w tym okresie opłacali składki KRUS przez co najmniej 5 lat, nie posiadają zadłużenia w opłacaniu tych składek i przekazują gospodarstwo, zaprzestają działalności rolniczej. Przyznawanie rent strukturalnych będzie pierwszym z działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od września zacznie być realizowany program rolno-środowiskowe z przeznaczeniem na gospodarstwa ekologiczne, w październiku na zalesianie terenów, w listopadzie na gospodarstwa niskotowarowe, w grudniu na dostosowanie do standardów europejskich.