Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dobre rady w sprawie zatrudnienia

W dniu 29 czerwca br. odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Było to ostatnie spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dotychczasowym składzie z uwagi na kończącą się jej 2-letnią kadencję. Wkrótce zostanie powołana nowa rada.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących bezrobocia i zatrudnienia przy Staroście Gnieźnieńskim, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.

Rada działała na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.100.01.1080), oraz na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz.U.6.02.56).

Powiatowa Rada Zatrudnienia działała w składzie:

Przewodniczący – Jacek Kowalski
Starosta Gnieźnieński

  1. Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie
  2. Krystyna Chlasta – Radna Powiatu Gnieźnieńskiego, Dyrektor Spółdzielni „Dozór"
  3. Wojciech Jaworski – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego, Członek Spółdzielni Produkcyjnej w Żelazkowie
  4. Jerzy Stachowiak – Radny Rady Miasta Gniezno, Dyrektor ZSEO w Gnieźnie
  5. Marian Gadziński – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo
  6. Mikołaj Ostrowski – Radny Rady Miasta w Trzemesznie
  7. Andrzej Kubicki – Wlkp. Związek Pracodawców Prywatnych, Dyrektor Zarządu Firmy DYNEA sp. z o.o.
  8. Jan Tarczyński – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego AGFiM w Gnieźnie
  9. Paweł Czudowski – Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, właściciel zakładu usługowo-handlowego
  10. Czesława Jasińska – NSZZ „Solidarność" Zarząd Regionu Wielkopolska, ZOZ Gniezno
  11. Jarosław Ryczkowski – Rada Powiatowa OPZZ w Gnieźnie
  12. Edmund Stachowiak – Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Dyrektor SKR w Gnieźnie
  13. Anna Pacholczyk – Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, Sekretarz Urzędu Gminy w Gnieźnie
  14. Jarosław Guziałek – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych w Gnieźnie


Radę pomocą merytoryczną wspierali:
  1. Hanna Adamczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
  2. Juliusz Trojanowski – Wiceprezes GARG w Gnieźnie
  3. Zygmunt Pirogowicz – Dyrektor Oddziału PKO BP w Gnieźnie
  4. Tadeusz Pietrzak – Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność"
  5. Barbara Ostojska – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Klub Pracy w Niechanowie
  6. Renata Ikierska - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Klub Pracy w Kłecku


Agnieszka Rzempała-Chmielewska


2004-07-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424079

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno