Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Egzamin maturalny w powiecie gnieźnieńskim – wskaźnik, świadczący o bardzo dobrej pracy gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych

Wstępne dane na temat wyników egzaminów maturalnych w powiecie gnieźnieńskim są optymistyczne.

Wskazują one na fakt, iż prawie wszystkie przedmioty maturalne realizowane na poziomie podstawowym mają wynik wyższy od krajowego, okręgu a także województwa.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wynik tzw. ,,surowy” (czyli średnia punktów) z poziomu podstawowego z biologii, geografii, historii, informatyki. Jeśli chodzi o matematykę, to wynik powiatu równy jest wynikowi krajowemu, okręgu i województwa. Natomiast nieco niższe od poziomu krajowego okazały się wyniki z języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (z tego języka zdawała mała liczba uczniów).

Nieco inaczej wypadły wyniki z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Oczywiście przeważają przedmioty, które mają wynik wyższy lub równy średniemu krajowemu, okręgu czy województwa, np. chemia, jednak trzy z nich osiągnęły wynik poniżej tych średnich. Należą do nich: fizyka i astronomia, historia, język niemiecki. Z matematyki wynik jest wyższy niż wojewódzki, ale niższy niż krajowy, natomiast z języka polskiego- równy krajowemu, ale znacznie wyższy niż województwa. Należy jednak mocno podkreślić, iż jest to na razie tylko jeden z parametrów oceny wyników egzaminacyjnych (średnia wyniku), ponieważ tylko takie dane zostały udostępnione przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Szczegółowa analiza wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostanie przedstawiona w październiku podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, poświęconej przedstawieniu sprawozdania z realizacji zadań oświatowych. Również wówczas przedstawione zostaną wyniki edukacyjnej wartości dodanej. To wskaźnik, którego założeniem jest ocena jakości pracy szkół. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę wynik ucznia ,,na wejściu” (czyli ten, który uzyskał na egzaminie gimnazjalnym) i odnosi się go do wyniku ,,na wyjściu” (czyli wyniku maturalnego). Pomiar ten dotyczy języka polskiego i matematyki. To bardzo ważny wskaźnik, a więc z tym większą satysfakcją należy stwierdzić, że wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki, zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego, dla liceów ogólnokształcących i techników, mierzone edukacyjną wartością dodaną są wyższe od średniej krajowej (pomiar dotyczy zeszłorocznego egzaminu, gdyż tegorocznych wyników jeszcze nie ma). Stąd śmiało można wysunąć wniosek, że mamy bardzo dobre szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gnieźnieńskim, należące do tzw. ,,szkół sukcesu”, w których uczniowie mają bardzo dobre warunki rozwoju na miarę swoich możliwości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje III Liceum Ogólnokształcące oraz technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Szkoły te w zakresie języka polskiego uzyskały bardzo wysoki wynik ewd - najwyższy w powiecie.

Aleksandra Kuźniak
Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie2011-07-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21392614

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno