Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powstaje pierwsza strefa gospodarcza w Powiecie Gnieźnieńskim

Na terenie Gminy Czerniejewo powstaje pierwsza w Powiecie Gnieźnieńskim strefa gospodarcza. Projekt przygotowany przez czerniejewskie władze zyskał dofinansowanie unijne oraz wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej poprzez utworzenie uzbrojonej w media strefy gospodarczej to istotny krok w stronę pozyskania inwestorów.

Projekt władz samorządowych gminy Czerniejewo pn.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” zakładający kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą został przewidziany do realizacji w latach 2011 – 2012. Obejmuje on m. in.: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej.

Powiat Gnieźnieński, oprócz udzielania gminie Czerniejewo wsparcia merytorycznego na etapie przygotowania dokumentacji, już w 2010 zadeklarował pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia w maksymalnej wysokości 12% wartości ogólnej projektu. Uwzględniając ostateczną kwotę całego przedsięwzięcia, w latach 2011 – 2012 założono następujące finansowanie:

2011 r.: projekt będzie realizowany na poziomie 820.644,04 zł, w tym:
  • 65% z UE tj.: 533.418,63 zł
  • 23% z budżetu gminy tj.: 188.748,13 zł
  • 12% z budżetu powiatu tj.: 98.477,28 zł
2012 r.: projekt będzie realizowany na poziomie 2.529.590,76 zł, w tym:
  • 65% z UE tj.: 1.644.233,99 zł
  • 23% z budżetu gminy tj.; 581.805,88 zł
  • 12% z budżetu powiatu tj.: 303.550,89 zł
Dzięki temu już w 2013 roku funkcjonować będzie nowoczesne, pod względem warunków infrastrukturalnych, miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej o ponadlokalnym zasięgu, przyciągające inwestorów, generujące nowe miejsca pracy.

Geneza realizacji projektu:

Pod koniec 2008 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Uprawnionymi do składania wniosku były jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. W ramach konkursu dofinansowanie, na poziomie 65% wydatków kwalifikowanych, mogły otrzymać projekty kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje, obejmujące: budowę dróg, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W konkursie o dofinansowanie mogły ubiegać się jedynie te projekty, które spełniały dwa warunki. Po pierwsze, nieruchomość musiała należeć do samorządu terytorialnego, a po drugie, dla wnioskowanego terenu musiał być przygotowany aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Z Powiatu Gnieźnieńskiego, jako jedyna, o dofinansowanie wystąpiła gmina Czerniejewo. W przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej czynnie uczestniczyła Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o..

W dniu 19 lutego 2009 r. zakończył się nabór wniosków preselekcyjnych. W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 15 mln euro, przyjęto 25 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 272 553 788,77 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosiła 161 234 413,81 zł. Natomiast 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie listy projektów po ocenie strategicznej, podjął decyzję o wstępnym przyznaniu dofinansowania. Na liście rankingowej znalazło się łącznie 19 projektów, z których dwa – na liście rezerwowej. Wniosek władz samorządowych gminy Czerniejewo został sklasyfikowany na trzecim miejscu otrzymawszy 34,5 pkt na 47 możliwych do uzyskania.

W dniu 12 sierpnia 2010 roku w Poznaniu, po wcześniejszym przedłożeniu ostatecznego wniosku i studium wykonalności, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 a Gminą Czerniejewo została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, a kwota całego przedsięwzięcia została ostatecznie oszacowana na 3.448.289,08 zł.
2011-07-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20755308

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno