Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż XI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.
XI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
21 czerwca 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie certyfikatów „Wielkopolska Jakość” dla firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 11. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  2. sprawozdanie finansowego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2010 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2010 rok.
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego wraz z Województwem Wielkopolskim do realizacji projektu Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie;
  5. w sprawie: realizacji projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  6. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresu zamieszkania mieszkańców lokalu przy ulicy Podleśnej 15 w Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pod numerem 6454;
  7. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osoby zobowiązanej do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresu zamieszkania mieszkańca lokalu przy ulicy Wiosennej 1/3a w Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pod numerem 4011;
  8. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023;
  10. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa


2011-06-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21448978

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno