Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Inicjatywa JEREMIE w Gnieźnie

W dniu 31 maja br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Inicjatywa JEREMIE – szansą dla wielkopolskich przedsiębiorstw”. Organizatorem spotkania byli: Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z powiatu gnieźnieńskiego. W trakcie spotkania zaproszeni przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się czym jest inicjatywa Jeremie, na jakie działanie przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę lub poręczenie i do kogo zwrócić się po wsparcie.

Spotkanie pt. „Inicjatywa JEREMIE – szansą dla wielkopolskich przedsiębiorstw” uroczyście rozpoczął Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. W spotkaniu udział wzięło 29 osób. Starosta przywitał przedstawicieli pośredników finansowych oraz przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego. Uczestnicy  spotkania mieli możliwość zapoznania się z instrumentami finansowymi inicjatywy JEREMIE - pożyczki lub poręczenia. Ogólne informacje o Inicjatywie Jeremie przedstawił Romuald Fabisiak, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie spotkania przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bartosz Przybylski i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  - Dariusz Sobolewski, przedstawili warunki uzyskania pożyczki na rozwój działalności. Udzielili również wskazówek odnośnie przygotowania wniosku o pożyczkę i omówili przykłady sfinansowanych projektów inwestycyjnych. Wykład na temat poręczeń przeprowadzili: przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – Jagoda Wielebińska i Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego – Michał Chojara.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkał się także wykład dotyczący projektu „Systemy vouchera wiedzy – narzędzia transferu i technologii”, skierowany dla przedsiębiorstw na dofinansowanie badań zleconych w instytucjach naukowych. Wykład wygłosił pracownik Departamentu Gospodarki UMWW Jakub Jackowski. Na zakończenie spotkania, przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Renata Aleksanderek omówiła cele ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkolenia – to się opłaca!”. Podkreślała, iż należy zwrócić uwagę przedsiębiorców na konieczność inwestowania w kadry oraz motywowania ich do podejmowania konkretnych działań, zmierzających do podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy się zapisali na spotkanie, przygotowano prezentację i materiały oraz rozlosowano nagrodę – szkolenie. Nagrodę wylosowała Pani Magdalena Głowacka.

Przypomnijmy, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Siedziba PIFE mieści się przy ul. Rynek 10/1, w zasobach lokalowych Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Punkt w Gnieźnie jest jednym z 10 lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich w Wielkopolsce, udzielających bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach dostępnych programów i funduszy. Jego działalność jest finansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Konsultantki PIFE udzielają bezpłatnych porad osobom zainteresowanym pozyskaniem środków z funduszy europejskich w dni robocze od godz. 8.00 – 15.30.
2011-06-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21425522

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno