Najlepsi maturzyści wyróżnieni

W dniu 16.06.04r w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie Starosty Gnieźnieńskiego-Jacka Kowalskiego z najlepszymi maturzystami z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego ich rodzicami i dyrektorami. Każda ze szkół mogła wytypować trzech najlepszych maturzystów.

Starosta Gnieźnieński w swym wystąpieniu podkreślił jak ważne jest zdobywanie wiedzy i osiąganie jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom pogratulował uzdolnionych i ambitnych dzieci.

Wśród 34 wyróżnionych maturzystów znalazł się również niewidomy absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, który również uzyskał wysoką średnią.

Wyróżnieni maturzyści otrzymali od Starosty dyplomy z gratulacjami oraz album Gniezno. Katedra Prymasowska z dedykacją.

Sonia Gralak