Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 06.05.2011r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy ul. Przecznica w Gnieźnie”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości oznaczone nr działek: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)
  • dz. nr 99 (99/1, 99/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Grzybowo 18 i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 100 (100/1, 100/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Przecznica 1 i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 129 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Przecznica i stanowiącą własność Skarbu Państwa
  • dz. nr 130 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Grzybowo i stanowiącą własność Skarbu Państwa
  • dz. nr 128/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Rybna i stanowiącą własność Skarbu Państwa
Zgodnie z art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Jednocześnie, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Miasta Gniezna z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ww. drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem. Nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Gniezna mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu wydania nieruchomości. Termin wydania nieruchomości nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, prawa te wygasają.

Strony mogą zapoznać się z treścią wskazanych decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła II 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia niniejszego ogłoszenia.2011-05-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424215

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno