Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Delegacja z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z wizytą w Powiecie Gnieźnieńskim

Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenie infrastruktury terenów inwestycyjnych to główne motywy wizyty delegacji z partnerskiego Powiatu Teltow-Fläming w Powiecie Gnieźnieńskim w dniach od 20 do 21 maja 2011 r.

Z okazji organizowanej przez Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie gali podsumowującej konkurs gospodarczy „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011” na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego – Dariusza Pilaka do Gniezna przybyli: pan Herbert Vogler - Prezes Agencji Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow–Fläming oraz pan Siegmund Trebschuh – pełnomocnik Starosty Powiatu Teltow-Fläming ds. promocji gospodarczej.

Wizyta niemieckiej delegacji w Gnieźnie, rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości i spotkania ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – panią Aliną Kujawską – Matanda. Podczas serdecznego spotkania, połączonego z prezentacją nowego budynku Starostwa, przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki samorządu terytorialnego z Niemiec przekazali słowa pozdrowienia od Starosty Powiatu Teltow-Fläming – Peera Giesecke, zapewniając jednocześnie stronę polską o woli dalszej intensyfikacji współpracy i wzmacniania wzajemnych relacji.

Wizyta w Gnieźnie była doskonałą okazją do przybliżenia gościom z Niemiec potencjału gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego. W tym celu delegacja Powiatu Teltow-Fläming, w towarzystwie Członka Zarządu Powiatu pani Aliny Kujawskiej – Matanda, udała się do Czerniejewa, gdzie w ramach działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 realizowany jest projekt władz samorządowych gminy Czerniejewo, pn.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego. Delegacja z partnerskiego powiatu przyjęta została przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo – pana Zbigniewa Sujaka, który przedstawił gościom charakterystykę gminy, a także prezentację multimedialną na temat powstającej Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Projekt gminy Czerniejewo zakłada kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą. Przewiduje on realizację zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. Kwota całego przedsięwzięcia została oszacowana na 3.571.753,54 zł, z których 2.217.206,77 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto zaznaczyć, iż przy opracowywaniu projektu, niebagatelne znaczenie miała między innymi wymiana doświadczeń między Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego i Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow–Fläming – reprezentowaną przez pana Herberta Voglera, który nie krył swojego uznania wobec planów związanych z realizacją projektu.

W piątek wieczorem goście z Niemiec uczestniczyli w uroczystej gali i balu z okazji rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”.2011-05-24
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21363625

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno