Starosta spotkał się z rodzinami zastępczymi

W dniu 4 czerwca br. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Pilarczyk spotkali się z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. W powiecie funkcjonuje 105 rodzin zastępczych, pod opieką których znajduje się 140 dzieci.

Niniejsze spotkanie miało związek z włączeniem się Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Koalicję utworzyło 15 organizacji reprezentujących różne środowiska i różne obszary Polski. Koalicja stawia sobie za cel m.in. propagowanie dobrych wzorców dotyczących współpracy między PCPR a osobami zajmującymi się szeroko pojętą rodzinną opieką zastępczą.

Jedną z pierwszych inicjatyw Koalicji jest ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który corocznie byłby świętowany w dniu 30 maja. Ustanowienie takiego dnia ma nie tylko wyrazić szacunek dla rodzin zastępczych i opiekunów z placówek rodzinnych czy zwrócić uwagę na ideę rodzinnej opieki zastępczej, ale również zachęcić samorządowców, polityków, dziennikarzy i ogół społeczeństwa do wspierania tej idei. Szczególnie dziś, kiedy w domach dziecka wychowuje się ponad 21 000 dzieci i liczba ta nie zmniejsza się, ważna jest rodzinna opieka zastępcza.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska