Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Złoty Węgiel dla Wielkopolski

W dniu 18 czerwca 2011 r. w Kiszkowie w ramach „Wielkopolskiego Tygodnia Zielonej Energii” odbyło się seminarium regionalne pn. „Złoty Węgiel dla Wielkopolski”.

Seminarium dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Kiszkowie w szerokim partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, firmą agro-energetyczną Asket, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, pod patronatem ogólnopolskiego miesięcznika „Czysta Energia”.

Koordynatorem spotkania była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, której Powiat Gnieźnieński jest udziałowcem.

Seminarium otworzył i uczestników powitał Wójt Gminy Kiszkowo - Tadeusz Bąkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Alina Kujawska Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Łykowski – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marcin Norkowski – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jerzy Głuszyński – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, prof. dr hab. Janusz Sławiński – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak - Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, urzędów gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz firm prosperujących w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Jak podkreśliła Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda: „Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zagadnienie dotyczące odnawialnych źródeł energii. W miarę rozwoju społeczno – gospodarczego zapotrzebowanie na energię wzrasta, z drugiej strony obserwujemy kurczące się zasoby dotychczasowej energii, stąd powstaje wezwanie zabezpieczenia energetycznego kraju z uwzględnieniem ochrony środowiska – zainteresowanie energią odnawialną. Na stałe w kalendarz Starostwa Powiatowego wpisała się organizacja spotkań i konferencji dotyczących odnawialnych źródeł energii. W związku z tym dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie Starostwa Powiatowego do współpracy w tym zakresie. Dzięki zespoleniu wszystkich działań, nasze przedsięwzięcia mają szanse powodzenia i spotkają się z zainteresowaniem odbiorców”.

W roli prelegentów wystąpili: Roman Długi - Dyrektor Generalny firmy Asket, lider projektu GreenEvo, Jadwiga Twardowska - Specjalista ds. rozwoju lokalnego z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Krzysztof Jerzy Wiatrowski – Prezes firmy PAK Biopaliwa, Daria Zielińska – Szymaniak – Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Konferencja dotyczyła promocji odnawialnych źródeł energii, przedstawione zostały regionalne i lokalne programy ekologiczne dla Wielkopolski, możliwości pozyskiwania i przetwarzania biomasy dla ochrony klimatu, tematy związane z kierunkami rozwoju, źródłami finansowania i praktycznym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, którym nadano status narzędzia służącego ochronie środowiska.

Oprócz części wykładowej i panelu dyskusyjnego program seminarium obejmował również zwiedzanie gospodarstwa agro-energetycznego „Asket” w Gniewkowie, podczas którego odbył się pokaz produkcji biomasy.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego.2011-05-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366839

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno