Zakończono remont Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Gnieźnie

Na ukończeniu są prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Gnieźnie. W wyniku przeprowadzonych robót została wyremontowana elewacja budynku szkoły od strony ulicy. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie zakończony remont elewacji od strony podwórza. Całkowicie natomiast został wyremontowany dach – stare dachówki zastąpiono nowymi.


Również otoczenie szkoły zmieniło swój wygląd. Od strony ZUS – u wykonano nowe ogrodzenie boiska szkolnego. Przeprowadzono również prace porządkowe.

Wszystkie powyższe prace zostały wykonane dzięki środkom przekazanym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska