Modernizacja odcinka drogi powiatowej

Starosta Jacek Kowalski wizytował odcinek drogi powiatowej nr 32354 Zakrzewo-Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo, który ostatnio został zmodernizowany.Jest to inwestycja wieloletnia. W 2004 roku zmodernizowano odcinek drogi o długości 1293 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką Gniezno-Kiszkowo do miejscowości Imiołki.

Inwestycja ta była współfinansowana przez Gminę Kiszkowo i Powiat Gnieźnieński. Wartość inwestycji wyniosła ok. 406 tys. zł

Prace modernizacyjne zostały wykonane w ciągu miesiąca przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Gniezna.