Starosta Jacek Kowalski spotkał się z Powiatową Radą Młodzieży

W dniu 3 grudnia br. Starosta Gnieznienski Jacek Kowalski spotkal sie Powiatowa Rada Mlodziezy. Tematem spotkania bylo zapoznanie nowego Starosty z praca Rady oraz przedstawienie planu dzialania w roku szkolnym 2002/2003. Starosta wyrazil uznanie dla inicjatyw podejmowanych przez mlodziez skupiona w Radzie oraz zapewnil o dobrej wspólpracy.Jest to czwarta kadencja Rady. Sklada sie ona z 22 uczniów - po dwóch z kazdej szkoly ponadgimnazjalnej podleglej Starostwu Powiatowemu. Rada oprócz organizacji wszelkiego typu imprez dla mlodziezy powiatu, m.in. takich jak:Pierwszy Dzien Wiosny, Starosta Dzieciom itp. bierze równiez udzial w akcji "Czysty las", "Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy" a przed swietami angazuje sie w akcje zbierania darów dla ludzi potrzebujacych, organizowana prze Polski Czerwony Krzyz. Powiatowa Rada Mlodziezy jest ponadto lacznikiem pomiedzy nauczycielami a uczniami w sprawach konfliktowych, pomaga mlodziezy w rowiazywaniu róznego typu problemów oraz reprezentuje cala spolecznosc uczniowska.

Starosta Jacek Kowalski, pracownicy Wydzialu Oswiaty, Kultury i Sportu oraz Powiatowa Rada Mlodziezy