Propozycja podjęcia współpracy samorządowej z niemieckim powiatem Teltow - Fläming

W dniu 20 lutego gościliśmy niemiecką delegację z Landu Brandenburgia. Byli to przedstawiciel niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa Brandenburgii Dr Ernst – w. Cantner oraz dwaj liderzy grupy producenckiej z miejscowości Spreewald.


Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy niemiecką grupą producencką a grupą producencką „Polanie” z Kłecka. Niebawem, bo około 20 marca br., grupa „Polanie” pojedzie z rewizytą do grupy niemieckiej, aby zapoznać się ze sposobem zarządzania firmą i jej funkcjonowaniem.

Ponadto spotkanie miało na celu podjęcie rozmów na temat przyszłej współpracy pomiędzy regionami. Oficjalne rozmowy w tym zakresie przeprowadził Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.

W wyniku podjętych rozmów Powiat Gnieźnieński zadeklarował wstępną współpracę z niemieckim powiatem Teltow – Fläming. Wkrótce zostanie wystosowane do władz niemieckiego powiatu zaproszenie do Gniezna na obchody świętowojciechowe, które będą miały miejsce pod koniec kwietnia br.

Miejscowość Teltow leży na południe od Berlina. Powiat Teltow – Fläming jest głównie powiatem rolniczym. Bogate w lasy i jeziora ziemie stały się ulubionym celem mieszkańców Berlina. Z kolei dla rozwoju przemysłu w tym regionie wielkie znaczenie miała budowa kanału Teltow, dzięki któremu w 1906 roku powstało na południu Berlina połączenie między Sprewą i Hawelą. Przemożny wpływ sąsiedniego Berlina przekształcił niewielkie swego czasu miasteczko Teltow, którego ludność zajmowała się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, w spory ośrodek przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. Biorąc historycznie, Region Fläming należy do najmłodszych regionów Brandenburgii. Należąc dawniej do Saksonii, przyłączony został do Marchii dopiero w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim. Najciekawsza z krajobrazowego i turystycznego punktu widzenia jest zachodnia część tej wyżyny, tzw. Hoher Flaeming wraz z najwyższym wzniesieniem Brandenburgii, wzgórzem Hagelberg koło Belzig. Ze względu na dawną graniczność Fläming jest krainą bogatą w zamki obronne.

Przypomnijmy, wstępna propozycja nawiązania bliższej współpracy zrodziła się podczas targów Polagra – Farm 2002 w Poznaniu, na których wystawiał się Powiat Gnieźnieński. Ekspozycja powiatu wzbudziła spore zainteresowanie odwiedzających, do tego stopnia, iż Powiat Gnieźnieński otrzymał nagrodę publiczności „Złoty Hit Polagry 2002”.