Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starosta podpisał porozumienie o współpracy

29 maja 2004 we włoskiej prowincji di Forli-Cesena zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją. Porozumienie podpisał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Prezydent di Forli-Cesena Piero Gallina.

 
UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
I PARTNERSTWIE


Pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
(Rzeczpospolita Polska)
i
Prowincją Forli Cesena
(Republika Włoch)


Prowincja Forli Cesena i Powiat Gnieźnieński zgodnie wyrażają życzenie pogłębienia wzajemnych kontaktów jak również rozbudowania partnerskiej współpracy w duchu wspólnej przynależności do Unii Europejskiej. Tak, więc podstawowym założeniem jest przekonanie, że władze samorządowe muszą wziąć znaczący udział w dalszym umacnianiu Unii Europejskiej w kwestiach politycznych. Dlatego też Prowincja Forli-Cesena i Powiat Gnieźnieński zobowiązują się rozszerzać kontakty oraz relacje przyjacielskie jak również konkretną współpracę.

Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami , związkami oraz organizacjami i obejmować następujące zagadnienia i działania:

 • Popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi,
 • Rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami w dziedzinie kultury,
 • Współdziałanie w zakresie rozwoju kontaktów między ośrodkami, przedsiębiorstwami i organizacjami obydwu stron zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką,
 • Wymianę doświadczeń :
  • w zakresie utrzymania i użytkowania środowiska naturalnego,
  • z zakresu pozostałych zadań obu administracji,
  • między przedstawicielami Rady i Zarządu obydwu stron

  Realizacja powyższych zagadnień uwzględniała będzie możliwość korzystania z dostępnych środków Unii Europejskiej.
  Szczególny nacisk należy położyć na spotkania mieszkańców obydwu stron w celu wzajemnego poznania , wymiany poglądów oraz rozwoju przyjacielskich kontaktów. Strony zobowiązują się do wzajemnej popularyzacji partnera na swoim terenie oraz informacji o współpracy.

  Obie strony zamierzają współ finansować działania zmierzające do realizacji postanowionych zadań, uwzględniając warunki prawno-budżetowe oraz w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

  Obie strony zamierzają organizować współpracę na bazie corocznie wspólnie ustanawianego programu pracy. Każda ze stron wyznaczy i poda drugiej stronie odpowiedzialną za to osobę.

  Na corocznych spotkaniach obydwu stron będzie oceniany stan realizacji wspólnej deklaracji i potwierdzana kontynuacja programu pracy.

  Wspólna deklaracja została sporządzona w języku polskim i włoskim, w jednakowym brzmieniu.

  Podpisano dnia 29.05.2004 roku w Forli

  Prezydent Prowincji di Forli-Cesena
   
  Starosta Gnieźnieński
   
  Piero Gallina
   
  Jacek Kowalski


  2004-06-18
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424287

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno