Teatr Lubuski ze spektaklem w Gnieźnie

W dniu 8 czerwca br. o godz. 11.00 i 13.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie Teatr Lubuski wystawił spektakl pt. „Byłam dziewczyną ...". Spektakl jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w terenu powiatu, głównie z klas I i II. Zostanie on wystawiony w ramach realizacji Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego – projektu zatytułowanego „promocja zdrowego stylu życia". Celem projektu jest edukacja i profilaktyka w zakresie walki z wszelkimi nałogami.


Jest on adresowany przede wszystkim do młodzieży, jako do grupy najbardziej narażonej na popadnięcie w różnego typu uzależnienia. Edukacja poprzez obraz ma pobudzić młodzież do myślenia i refleksji oraz przestrzec przed konsekwencjami brania narkotyków.

„Byłam dziewczyną ..." przedstawia dzieje pierwszej miłości, inicjacji seksulanej i życiowych poszukiwań 17 – letniej zbuntowanej Francuzki. Wejście w dorosłość przynosi jej nie tylko bolesne rozczarowanie i poczucie odrzucenia – ukochany jest narkomanem i kłamcą, ale i tragedię. Dziewczyna zostaje zarażona wirusem HIV.

Autorem sztuki jest Barbara Samson, adaptacja: Andrzej Buck, reżyseria i scenografia: Beata Beling i Artur Beling. W spektaklu wykorzystano muzykę Jima Morrisona. Czas trwania spektaklu: 60 min.

Przypomnijmy, nałogi są obecnie coraz powszechniej występującym zjawiskiem nie tylko wśród dorosłych, ale również, czy wręcz przede wszystkim, wśród młodzieży. Alkohol, papierosy, narkotyki to coraz powszechniej występujące nałogi doprowadzające do postępującej degradacji społeczeństwa. Działania profilaktyczne w zakresie uzależnień powinny skupiać się na zwiększaniu świadomości zagrożeń wśród młodzieży - w tym na profilaktyce z zakresu wiedzy o AIDS. Promocja zdrowego stylu życia to również zaszczepianie w młodzieży chęci niesienia pomocy innym ludziom chorym i potrzebującym.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska