Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego

Dnia 15 marca 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego.

W obradach uczestniczyli:
Gospodarz spotkania: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz jego z-ca Robert Andrzejewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli wszyscy włodarze Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego a miasto Gniezno reprezentował sekretarz. Obrady otworzył Starosta Powiatu Dariusz Pilak. W przemowie wskazał ,że konwent jest początkiem drogi do nowej, zwartej współpracy między powiatem a gminami w regionie. Wskazał na konieczność wymiany poglądów, stanowisk oraz planów w sprawach dotyczących całego terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Starosta podkreślił solidarną odpowiedzialność za rozwój regionu. W czasie spotkania przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:
 • Infrastruktura drogowa- inwestycje , remonty dróg na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  Podsumowując temat związany z infrastrukturą drogową Starosta uznał za słuszne obawy włodarzy gmin, stanem niskiego budżetu i podkreślił starania powiatu o dotacje zewnętrzne na cele inwestycyjne. Uznał za zasadne, aby koszty zarówno inwestycji jak i remontu dróg w powiecie były dzielone między powiat oraz gminy jednocześnie zwrócił się o pomoc do gmin w tym temacie.

 • Zarządzenia kryzysowe – zagrożenia na terenie powiatu i procedury postępowania. Podczas dyskusji Starosta Dariusz Pilak poinformował, że wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przyznanie środków na regulację cieków wodnych. Poprosił włodarzy gmin o wystąpienie z podobnymi wnioskami. Powiat Gnieźnieński nie jest bezpośrednio narażony na powódź, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na decyzje-pozwolenia na budowę, aby uniknąć podtopień budynków mieszkalnych i inwentarzowych. Ważne jest także aby propagować zakaz przekwalifikowania łąk na grunty orne na terenach zalewowych.

 • Współpraca w dziedzinie edukacji na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu przedstawiła ofertę współdziałania na polu edukacji i możliwości współpracy placówek oświaty na terenie gmin. Nową inicjatywą jest także powołanie Powiatowego Centrum Edukacji , które będzie w najbliższym czasie realizowane .

 • Konferencja naukowa -20-lecie podpisania porozumienia między Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie (17 czerwca 2011 )
  Podczas debaty nad tą informacją dyr. Agnieszka Rzempała-Chmielewska wraz ze Starostą wystosowali apel do włodarzy gmin aby dołączyli się do uświetnienia uroczystości związanych z podpisaniem porozumienia o współpracy między Polską a Niemcami.

 • Centrum Kultury „ Scena to dziwna” – współpraca z ośrodkami kultury na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Zwrócono szczególną uwagę na korzyści płynące z konsolidowania gminnych ośrodków z Centrum Kultury. Starosta wraz z dyrektorem eSTeDe wystąpił do gmin o poszerzenie współpracy w dziedzinie kultury. Dyrektor Centrum zaproponował wspólną organizację imprez kulturalnych oraz możliwość występów gminnych zespołów w eSTeDe. Starosta zachęcił do współudziału w organizowaniu dnia 4 czerwca Dniem Odpowiedzialności Obywatelskiej.

 • Ochrona środowiska - likwidacja azbestu, konserwacja rowów melioracyjnych Po prezentacji tego tematu Starosta Dariusz Pilak zwrócił się z prośbą do samorządowców o propagowanie idei usuwania azbestu na terenach gmin i zachęcił do składania wniosków o dotacje. Uczestnicy konwentu poprosili o zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółek wodnych oraz urzędników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w celu ustalenia wspólnego szczegółowego planu działania na obszarze gmin. Dyrektor poprosiła o zacieśnienie współpracy gmin i Starostwa w obszarze ochrony roślin i zadrzewień.

 • Informacja w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Pracy a Urzędami Gmin
  • System aplikacji SEPI Informacja o platformie elektronicznej dla szybszego i skuteczniejszego przepływu informacji między Urzędem Pracy i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
  • Program ROWY Dyrektor Urzędu Pracy wystosowała zaproszenie do gmin o udział w tym programie.
Na zakończenie spotkania starosta Dariusz Pilak podziękował wszystkim za przybycie na obrady i wyraził nadzieję na dalszą owocną i pożyteczną dla mieszkańców współpracę między wszystkimi instytucjami samorządowymi w Powiecie Gnieźnieńskim.

2011-03-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409904

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno