Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Jaki jest naprawdę „żydowski obraz Polski”

Stosunkom polsko-żydowskim od lat towarzyszy wiele skrajnych emocji. Żydowski obraz Polski jest spolaryzowany, popada w skrajność. Dla jednych Żydów jest on piekłem, dla drugich rajem.

Tymi słowami ks. dr. hab. Waldemar Szczerbiński, argumentował potrzebę organizacji konferencji naukowej „Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło?”, która odbyła się w Kolegium Europejskim.

Przez dwa dni naukowcy z Izraela, Stanów Zjednoczonych oraz Polski dyskutowali w Gnieźnie o relacjach łączących oba narody i głównych przyczynach ich złożoności.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli senator RP Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński Dariusz Pilak, wicestarosta Robert Andrzejewski, przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Maria Kocoń, zastępca prezydenta Gniezna Rafał Spychacz, przewodnicząca gminy żydowskiej w Poznaniu Alicja Kobus, abp Henryk Muszyński prymas senior oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Konferencja wzbudziła również duże zainteresowanie wśród gnieźnieńskich studentów.

Jak podkreślali organizatorzy konferencji, ta sesja naukowa doskonale wpisuje się w tradycję dialogu pomiędzy chrześcijanami a judaizmem, który w ostatnim czasie uległ znacznemu ożywieniu. Polska przez stulecia była ojczyzną wielu pokoleń Żydów. Świadomość kulturowej spuścizny Żydów polskich oraz stopnia w jaki wzbogaciła ona dorobek kulturowy Polski wzrasta również w Izraelu. Gwałtowny kres współżycia społeczności polskiej i żydowskiej nastąpił w okresie holocaustu – czasu pogardy i nienawiści. Życie w cieniu tak wielkiego nieszczęścia, nawet 65 lat po wojnie, wymaga sporego dialogu, narodowej dyskusji, pogłębionej refleksji.

Żydowskie obrazy Polski bardzo różnią się między sobą w zależności od tego skąd pochodzą i gdzie obecnie mieszkają ich twórcy. Żydzi, którzy mieszkają w Izraelu zazwyczaj mają negatywny obraz Polski i nie chcą go zmieniać. Nieco inną perspektywę widzenia Polski mają Żydzi mieszkający w USA. Dostrzega się, że większość Żydów swoje przekonania czerpie z kultury masowej. Dzięki filmowcom, artystom, muzykom negatywny stereotyp Polski i Polaków ulega powolnemu przełamywaniu. Obraz Polski europejskich Żydów jest również negatywny – wskazał w wykładzie inaugurującym ks. dr. hab. Waldemar Szczerbiński.

Zdaniem abp Henryka Muszyńskiego – prymasa seniora, relacja Żydów do Polaków i Polaków do Żydów jest unikalana i niepowtarzalna. - Bardzo wielu Żydów ma swoje korzenie w Polsce. Poza tym holocaust dokonał się na ziemiach polskich i od tego nie uciekniemy. Wspólne relacje są bardzo szczególe, nacechowane są wspólnym cierpieniem, ale także antagonizmami i nieporozumieniami. Publikacje prof. Grosa pomagają w tym znaczeniu, że zwracają uwagę na rzeczy nieznane, ale są bez wątpienia jednostronne i nieobiektywne.

O dużym znaczeniu konferencji i potrzebie polsko-żydowskiego dialogu jest przekonana również przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej Alicja Kobus. Jej zdaniem trudne stosunki polsko-żydowskie wynikają z zaległości całych pokoleń, braku dialogu. - Dialog kiedyś był blokadą, nietaktem, był politycznie niewskazany. Dziś otwieramy się na świat, co zawdzięczamy przede wszystkim Janowi Pawłowi II. Kiedy jedenaście lat temu odtwarzałam gminę żydowską, to nikt nie wierzył, że w endeckim Poznaniu coś takiego może powstać. Ja sama w to wierzyłam. I mogę powiedzieć, że dzisiaj ludzie się odkrywają, ludzie, którzy nie mieli własnego miejsca właśnie znajdują w gminie żydowskiej, pokolenia odżywają. I nie chodzi o to, aby zmieniać wyznanie, ale chcą poznać kulturę, tradycję swoich przodków – podkreśliła.

W opinii starosty Dariusza Pilaka, który studiował w Jerozolimie, w Izraelu żyje wielu Żydów polskiego pochodzenia, którzy mówią o sobie, że są Polakami. - Musimy pamiętać, że w rozwój, wielkość Polski i nasze dziedzictwo wpisany jest element kultury żydowskiej, narodu żydowskiego, którzy będąc obywatelami Polski pracowali także na rozwój naszego kraju. To co wydarzyło się później, co II wojna światowa zrujnowała jest już odrębnym rozdziałem. Pamiętajmy, że dialog ma służyć temu, by we wzajemnym poszanowaniu, szacunku tworzyć przyszłość, a nie rozdrapywać stare rany – podkreśla starosta.

Konferencja świetnie wpisała się w nurt tak bardzo potrzebnej wymiany poglądów oraz budowania wizerunku Gniezna jako miasta dialogu.2011-01-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409957

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno