Pierwsza konferencja prasowa Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego

W dniu 28 listopada br. odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowego Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego. Starosta przedstawił działania, które będzie podejmował w czasie II kadencji samorządu powiatowego.Główny nacisk zostanie położony na: ściślejszą współpracę z Miastem Gnieznem i gminami z terenu powiatu. W tym zakresie Starosta odbył kilka spotkań z Prezydentem Gniezna Jaromirem Dzielem. Uzgodniono współpracę w takich zagadnieniach jak: ochrona środowiska – wspólne finansowanie programu selektywnej gospodarki odpadami szklanymi, oświata – przygotowanie bazy lokalowej pod przyszłą Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie, turystyka i promocja, i in. Oprócz tego większą uwagę Starosta obiecał zwrócić w kierunku pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, głównie w zakresie ochrony środowiska i dróg. Polityka prowadzona przez władze urzędu ma ponadto być skierowana na jak najbardziej racjonalne gospodarowanie środkami.