Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

X-wieczny rodowód grodu i palatium książęcego na Ostrowie Lednickim

Wieloletnia współpraca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie zaowocowała wykonaniem przez Muzeum specjalistycznych badań dotyczących uszczegółowienia chronologii budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim.

Jest już niemal pewne, że jej początki datuje się na X wiek!

W minionym 2010 roku gnieźnieńskie starostwo sfinansowało analizy 14 prób węgli drzewnych pobranych z zapraw spajających ściany i fundamentów wczesnopiastowskiej rezydencji. Badania te polegają na przeliczeniu zanikającego w substancjach organicznych izotopu węgla 14C, co pozwala z kolei określić przybliżony wiek pobranej próbki. Analizy wykonane zostały w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym przez prof. dra hab. Tomasza Goslara.

Jak poinformował prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: „Został zbadany zespół na razie tylko czternastu próbek. Oczywiście my z własnych funduszy mamy następnych kilkanaście i jeszcze ze starszych badań, daty potwierdzające już na pewno IX wiek osadnictwa na miejscu wyspy,  początków grodu sięgających tych 950 lat, czyli praktycznie rzecz biorąc uzyskujemy już pełną stratygrafię osadniczą, która była w pewnym okresie przez wielu historyków i częściowo też niekiedy przez archeologów podważana. Mamy ciągłość wczesnośredniowiecznego osadnictwa do okresu plemiennego, czyli jeszcze przed kształtowaniem się państwa pierwszych Piastów, a z okresu kształtowania się państwa pierwszych Piastów mamy już bardzo konkretne dane dendrochronologiczne. Są to praktycznie dane niepodważalne, tworzy się je z dokładnością do pół roku.”

Prof. A. Wyrwa dodaje zaraz jednak: „Chciałbym, żeby stanowiły one stuprocentowy fundament, by nikt nie mógł powiedzieć, że data budowy obiektów sakralnych murowanych jest niepewna”.

Należy podkreślić, że Lednica podobnie jak Gniezno mają fundamentalne znaczenie i olbrzymią rolę do odegrania w polityce promocyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego. Wzgórze Lecha z katedrą p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie oraz Ostrów Lednicki to dwa pomniki historii, które wyznaczają główny nurt działań powiatu w ramach produktu „Tu powstała Polska”.

Załącznik

2011-01-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352078

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno