Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie programu konserwacji rowów melioracyjnych realizowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2007-2010

Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego mogą być intensywne i skoncentrowane opady deszczu bądź nagły spływ wód roztopowych spotęgowany przez zatory lodowe.

Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk). Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja urządzeń wodnych. Wychodząc naprzeciw tym ważnym zadaniom Powiat Gnieźnieński jako drugi z powiatów w Wielkopolsce od 2007 r. dofinansowuje do 50 % prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonanych przez spółki wodne. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych.

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne i prawne oraz mają na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

Zadaniem spółki wodnej jest:

  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych;
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach jej działania;
  • udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

Spółka wodna składa do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, z dofinansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych mogą korzystać te spółki wodne, które posiadają:

  • zatwierdzony przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualny statut spółki,
  • ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie niższą niż 55 %,
  • wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni niższą niż 12 zł/ha,
  • zabezpieczone przez wnioskodawcę na prace konserwacyjne środki własne.

Wysokość dofinansowania przez Powiat nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

W latach 2007-2010 wykonano łącznie ok. 72 km konserwacji rowów melioracyjnych.

W 2007 r. prace melioracyjne wykonano na długości 340 mb, w 2008 r. na długości 18 243 mb, a w 2009 r. - 26 410 mb. W 2010 r. dofinansowanie zostało przyznane wszystkim spółkom wodnym, które złożyły wnioski. W budżecie na to działanie zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł. W 2010 r. dokonano odbioru konserwacji rowów na długości 27 005 mb.

Prace te wpływają na poprawę sprawności urządzeń melioracyjnych i kształtują racjonalną gospodarkę wodną w naszym Powiecie, co sprzyja ochronie przeciwpowodziowej. To innowacyjne zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński współdziała w tym zakresie również z gminami oraz Urzędem Marszałkowskim.

Mając na uwadze ochronę użytków rolnych przed powodzią i regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, Powiat Gnieźnieński planuje kontynuować dofinansowanie prac konserwacyjnych i pomoc spółkom wodnym, zachęcając do dalszej współpracy również gminy.

2011-01-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20750703

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno