Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie akcji usuwania azbestu w latach 2008-2010

Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej eliminacji.

Powiat Gnieźnieński jako jeden z pierwszych powiatów w Wielkopolsce realizuje i koordynuje usuwanie azbestu. Już od 3 lat, tj. od 2008 r. zadanie realizowane jest wspólnie z Miastem Gniezno i 9 gminami Powiatu Gnieźnieńskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzięcia jakim jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważnym zadaniem nie tylko ze względu na szeroko pojętą ochronę środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale również ze względu na to, że przyczynia się do poprawy wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych, a przede wszystkim do ochrony zdrowia mieszkańców .

Akcja usuwania azbestu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2008-2010 cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego oraz innych podmiotów o czym świadczy coraz większa liczba złożonych wniosków.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w latach 2008-2010 łącznie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego usunięto 957 623 kg płyt azbestowych (w roku 2010 – 491 303 kg).

Miasto Gniezno i Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego wyraziły chęć dalszej współpracy składając deklaracje finansowe na 2011 r. W budżecie Powiatu również zarezerwowano kwotę na ten cel. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w styczniu 2011 r. wystąpi z wnioskiem o dotację do WFOŚiGW w Poznaniu, aby zwiększyć ilość środków na realizację zadania.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymierne korzyści wyraźnie widać, że usuwanie azbestu jest priorytetowym zadaniem w całym kraju, które należy realizować u podstaw. W Powiecie Gnieźnieńskim jest ono energicznie i prężnie wykonywane przy współudziale wszystkich gmin, a przede wszystkim przy zainteresowaniu, poparciu i zaangażowaniu mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, dlatego w przyszłych latach planuje się kontynuację przedmiotowego zadania.


2010-12-23

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366972

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno