Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 26 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematem posiedzenia komisji było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2011 rok, a także przedstawienie „Planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011”.

Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński, który na wstępie przedstawił porządek obrad. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2010 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 91.950 zł. w tym m.in.

  • działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - 5.000 zł,
  • promowanie służby patrolowej - 4.000 zł,
  • działania prewencyjne w ramach realizacji programu razem bezpieczniej - 3.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 136.000 zł. w tym m.in.

  • działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 6.000 zł.
  • monitoring zagrożeń na terenie powiatu - 20.000 zł.
  • gratyfikacje pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP uczestniczących w usuwaniu skutków powodzi w 2010 na kwotę 4880 zł.

Ponadto powiat sfinansował zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na kwotę 90.000 zł. oraz współfinansował utworzenie specjalistycznej sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Trzemesznie w kwocie 20.000 zł.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011.

2010-11-26

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21358883

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno