Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rośliny genetycznie modyfikowane – za i przeciw

W dniu 28 października 2010 r. w Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbyła się konferencja Rośliny Genetycznie Modyfikowane.

Była to już druga konferencja z tego cyklu, którą Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Zarówno ta, jak i poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk –Instytutu Genetyki Człowieka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, reprezentanci Gminnych Związków Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Jak podkreślił Starosta – „Liczny udział w konferencji przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych, przedstawicieli instytucji rolniczych i młodzieży stanowi dla Starostwa Powiatowego ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o znaczeniu, możliwościach i ograniczeniach GMO oraz promowaniu zagadnień związanych z perspektywą rozwoju rolnictwa ekologicznego”. Starosta zwrócił uwagę na zastosowanie inżynierii genetycznej w nauce, technologii, rolnictwie, ochronie środowiska, medycynie oraz przemyśle. A także na odmienność zdań w oparciu o kwestie społeczne, moralne i gospodarcze.

Jako pierwszy prelekcje wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski – z-ca dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN – ds. naukowych, kierownik Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor przedstawił perspektywy wykorzystania roślin GM w tradycyjnej hodowli, cele modyfikacji oraz dane statystyczne dotyczące upraw transgenicznych.

Z kolei dr inż. Roman Śniady z Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował drugi punkt widzenia dotyczący obaw i zagrożeń związanych z uprawą roślin GM dla rolnictwa w Polsce.

Żywa dyskusja, którą poprowadził dr Sławomir Binkowski – z-ca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, rozpatrzyła zarówno możliwości jak i ograniczenia inżynierii genetycznej. W panelu dyskusyjnym prelegenci odnieśli się do znanego powiedzenia „Biotechnologia, żywi, leczy, ubiera”, odpowiedzieli na pytanie jaka jest przyszłość rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego w perspektywie najbliższych lat i jakie działania powinny być podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego ludzi oraz ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji emocji, dowodów i ułatwiło zajęcie stanowiska w zakresie zastosowania inżynierii genetycznej w ochronie środowiska i rolnictwie.

2010-11-02

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386568

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno