Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Czy w Gnieźnie powstanie Wielkopolski Park Techniki?

W piątek, 15 października, w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska samorządu powiatowego i miejskiego w kwestii przeznaczenia obiektu gnieźnieńskiej parowozowni.

W spotkaniu udział wzięli członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Wojciech Krawczyk, dyrektor PKP Cargo Zbigniew Marciniak, przewodniczący Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Rafał Jurke oraz utworzona przez Radę Miasta Gniezna komisja doraźna do sprawy przeznaczenia obiektów i gruntów gnieźnieńskiej parowozowni w składzie: przewodniczący Rady Miasta Gniezna Czesław Kruczek oraz radni miasta Gniezna: Beata Tarczyńska, Ryszard Niemann i Maria Wichniewicz.

Jak podkreśla Wojciech Krawczyk, spotkanie odbyło się w dobrym klimacie. - Spotkali się ludzie, którym leży na sercu los gnieźnieńskiej parowozowni. Nie chcemy, aby w tym unikatowym miejscu powstał kolejny hipermarket, ale Wielkopolski Park Techniki - wskazuje członek zarządu powiatu.

W trakcie piątkowego spotkania członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk przypomniał, że 28 września starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski wystąpił z oficjalnym pismem do Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury oraz Andrzeja Wacha, Dyrektora Generalnego Zarządu PKP S.A. z prośbą o nieodpłatne przekazanie parowozowni na rzecz powiatu gnieźnieńskiego. Starosta zaznaczył wówczas, że celem powiatu jest utworzenie na terenie parowozowni parku naukowo-technicznego, który pełniłby rolę edukacyjną, kulturalną i historyczną.

Komisja doraźna Rady Miasta Gniezna wyraziła pozytywną opinię o podjętych działaniach starosty gnieźnieńskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, że Wielkopolski Park Techniki ma być ośrodkiem, w którym znajdują się interaktywne urządzenia, na których każda osoba odwiedzająca Park będzie mogła przeprowadzać doświadczenia, wyjaśniające zagadnienia techniczne. - Chodzi o pokazanie w zrozumiały sposób historii rozwoju techniki, a także działania maszyn i urządzeń, które w ciągu wieków na co dzień były używane przez człowieka - zaznacza Wojciech Krawczyk. Park techniki byłby dogodnym miejscem do współdziałania z miejscowymi uczelniami wyższymi. Przyszli inżynierowie mogliby odbywać tutaj staż, pogłębiając swą wiedzę i doświadczenie - dodaje członek zarządu.

Czy, a jeśli tak, to kiedy powstanie Wielkopolski Park techniki w Gnieźnie? Trudno dzisiaj odpowiedzieć na te pytania. Uczestnicy spotkania są zdeterminowani, aby taka placówka w Gnieźnie istniała i w tym celu postanowili w najbliższym czasie podjąć m.in. następujące zadania: opracować harmonogram oraz realizację koncepcji Wielkopolskiego Parku Techniki, opracować studium wykonalności tego projektu, wykonać analizę oddziaływania projektu, zarówno w sensie społecznym, jak i ekonomicznym, wykonać analizę powiązań projektu ze strategią Rozwoju Gniezna i Wielkopolski.

W piątkowe popołudnie odbyło się również spotkanie w Kolegium Europejskim, w trakcie którego została zaprezentowana książka dr. Mirona Urbaniaka "Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu Otto." Książka została wydana m.in. przy wsparciu finansowym powiatu gnieźnieńskiego.

2010-10-21

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21377597

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno