Powiat Gnieźnieński w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2003 roku

Powiat Gnieźnieński wziął udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Katalog Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2003 roku”. Katalog został opracowany i wydany w wersji książkowej w nakładzie 6 tys. egzemplarzy, na CD w nakładzie 10 tys. egzemplarzy oraz jako strona internetowa pod adresem: www.polishcities.pl Strona będzie aktualna do końca 2003 roku.Katalog jest największym, i przez wielu specjalistów uznanym najbardziej kompetentnym, źródłem informacji o potrzebach inwestycyjnych, o konkretnych projektach, o ofertach sprzedaży i zagospodarowaniu nieruchomości.
Głównymi zaletami Katalogu są: nakład, dostępność, branżowość, tłumaczenie na język angielski, profesjonalne przygotowanie, sposób dystrybucji oraz konkretni adresaci, będący potencjalnymi zainteresowanymi daną inwestycją.
Informacje zawarte w Katalogu, dotyczące Powiatu Gnieźnieńskiego, zostały w całości zebrane i opracowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w  Gnieźnie.
Oferty inwestycyjne zamieszczone w Katalogu dotyczą: Miasta Gniezno, Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Gminy Mieleszyn.
Powiat Gnieźnieński po raz pierwszy wziął udział w niniejszym przedsięwzięciu. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
Wydawcą Katalogu jest Business Publications Polska , patronami zaś Związek Miast  Polskich oraz Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych.
Katalog w wersji książkowej i na CD będzie dystrybuowany przez Agencję Business Promoction na największych imprezach targowych w kraju i za granicą o charakterze inwestycyjnym, businessowym, dt. handlu nieruchomościami a także turystycznym.  Wśród imprez zagranicznych warto wymienić targi w takich miastach jak: Monachium, Barcelona, Kopenhaga, Berlin i wielu innych. Katalog będzie również dostępny w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w Warszawie.
Z pewnością Powiat Gnieźnieński będzie również brał udział w kolejnej edycji Katalogu w roku 2004.