Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Tutoring wychowawczy w gnieźnieńskich szkołach

Tutoring wychowawczy to program realizowany przez powiat gnieźnieński we współpracy z Towarzystwem Edukacji Otwartej, Kolegium Tutorów oraz z „ALA” - Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim.

Celem programu jest wdrożenie w kilku szkołach formy pracy wspomagającej proces wychowawczy. Do realizacji tego programu przystąpili nauczyciele sześciu szkół naszego powiatu: I LO, Zespół Szkół im. J. Sobieskiego, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół w Witkowie oraz Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. W wymienionych szkołach w tym roku nauczyciele – tutorzy rozpoczną pracę wychowawczą, polegającą na indywidualizacji i budowaniu relacji uczeń-mistrz. Przez cały rok nauczyciele będą wspierani przez konsultanta z Kolegium Tutorów, z którym obywać się będą raz w miesiącu spotkania oraz szkolenia.

Program z dużym powodzeniem realizowany jest od kilku lat w szkołach wrocławskich. Aby skorzystać z doświadczeń innych oraz przyjrzeć się dobrym praktykom, grupa 45 nauczycieli i dyrektorów szkół naszego powiatu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Wrocławia, gdzie programem tym objętych jest 18 szkół. Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim. Uczestnicy mieli okazję zaobserwować sposób funkcjonowania tego programu w placówce niepublicznej. Spotkali się z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami tej szkoły. Należy podkreślić, iż w zwiedzanej szkole tę formę pracy realizuje się zarówno w aspekcie wychowawczym jak i dydaktycznym a nastawiona jest na kształtowanie w uczniach postawy pełnej odpowiedzialności za swój proces uczenia się ze świadomością konsekwencji, jakie ta odpowiedzialność za sobą niesie. Wizyta wywarła duże wrażenie na uczestnikach i pozwoliła spojrzeć na szkołę z innej perspektywy.

Kolejnym punktem wizyty był pobyt w dwóch wrocławskich gimnazjach publicznych. Jedno z nich uważane jest za placówkę osiągającą najlepsze wyniki we wszelkich rankingach, drugie – rekrutuje tzw. trudną młodzież z problemami. Pobyt w tych szkołach okazał się cenny, gdyż gnieźnieńscy nauczyciele mieli możliwość zobaczenie, jak formę tę można realizować w placówkach publicznych.

Wyjazd studyjny, zorganizowany przez Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz Kolegium Tutorów, jest ciekawą i przekonującą formą doskonalenia zawodowego, gdyż daje możliwość obserwacji pracy i jej efektów oraz korzystania z doświadczeń innych. W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele, którzy odbyli już kurs tutorski i przystępują do tej formy pracy ale także ci, którym forma ta jest mniej znana. To z pewnością pozytywna strona wyjazdu, gdyż, aby program mógł funkcjonować w szkole potrzebna jest dobra atmosfera i zrozumienie problemu oraz pomoc ze strony wszystkich nauczycieli. Duże zainteresowanie tym wyjazdem świadczy o takiej właśnie postawie.

Zdobyte doświadczenia staną się z pewnością inspiracją do zbudowania najodpowiedniejszej formy tutoringu w naszych placówkach.

2010-09-21

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413240

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno