Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Historia życiem pamięci……

W piątek 17 września, w 71 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Centrum Kultury eSTeDe oraz Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie zorganizowało patriotyczną konferencję pn.: „Katyń. Prawda i Pamięć”.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, licznie zgromadzonych uczestników powitał Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści - Senator Piotr Gruszczyński, Posłowie na Sejm: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Rady Miasta Gniezno – Czesław Kruczek, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele urzędów wyższych, duchowieństwa, komendanci służb i straży, dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierskich oraz harcerskich, dyrektorzy, nauczyciele, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, którzy nie pozostają obojętni na polską tradycję historyczno-kulturową.

Konferencję poprowadził redaktor Edmund Zdanowski, a w roli prelegenta wystąpił publicysta, dziennikarz, historyk, prorektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, „ostatni więzień polityczny PRL-u” – prof. Józef Szaniawski.

Profesor przedstawił dwa wykłady: „Józef Piłsudski obrońca Europy" i „Płk R. Kukliński - super tajna misja".

Pierwszy wykład dotyczył genezy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i jej historycznych konsekwencji. Ideą wykładu była odpowiedź na pytanie „Czy Marszałek Józef Piłsudski jako symbol polskiego narodu zasłużył się nie tylko Polsce, ale i całej Europie w obronie jej wolności?” Swoje wystąpienie profesor rozpoczął od zacytowania słów z rozkazu Premiera Rządu Rosji Sowieckiej dla Armii Czerwonej o przeniesieniu idei rosyjskiej rewolucji na zachód i zatopieniu bagnetu Armii Czerwonej w Europie. Ów rozkaz Włodzimierz Lenin wydał 29 listopada 1918 r.

Gdy Armia Czerwona poniosła klęskę, posiedzeniu Rady Komisarzy Ludowych na Kremlu 20 września 1920 roku towarzyszyły usprawiedliwienia Premiera Rządu o możliwości i powinności wykorzystania sytuacji i sprawdzeniu za pomocą bagnetów, czy w Polsce nie dojrzała już proletariacka rewolucja.

„Polska wojna była punktem zwrotnym w polityce światowej. Sowieci uważali, że w Polsce znajduje się centrum rządu imperialistycznego” – dodał profesor Józef Szaniawski - Sami Rosjanie, a dokładnie premier rządu rosyjskiego Lenin mówił, że gdyby nie Polacy zmieniałby się Europa, a nawet cały system międzynarodowy na świecie. To jest nasza zasługa dla Europy, a nawet dla świata. Bez względu na to, czy świat te zasługi uznaje, czy nie”.

W swoim wystąpieniu profesor przybliżył obraz bitwy pod Wołominem i obronę Lwowa, a także stosunek Europy na ówczesną sytuację. Opowiadał o skutecznej strategii marszałka Piłsudskiego, determinacji polskich żołnierzy i zjednoczeniu narodu w walce o ledwo kiełkującą niepodległość.

„Kim był pułkownik Ryszard Kukliński – bohaterem czy zdrajcą?” –tymi słowami profesor Józef Szaniawski rozpoczął drugi wykład. W oparciu o osobiste wspomnienia i ciekawe fragmenty opowiedział historię Ryszarda Kuklińskiego, którego był pełnomocnikiem i przyjacielem. Profesor wspominał pułkownika jako człowieka otwartego, przyjaznego, pracowitego i niesłychanie zdolnego. „Pułkownik Kukliński był od czasów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki pierwszym Polakiem, który miał jednocześnie stopień wysokiego oficera Wojska Polskiego i pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych. Był Konradem Wallenrodem XX wieku” – dodał. Profesor opowiadał o stosunkach pułkownika z sowieckimi generałami i marszałkami, o planach strategicznych rozpętania III wojny i o tym czym pułkownik kierował się rozpoczynając współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. „Kukliński działał ideowo z pobudek patriotycznych – podkreślił prelegent– Pułkownik Kukliński jest bohaterem albo zdrajcą w zależności od tego, jak będziemy oceniali nie jego działania, ale okres w historii Polski od 17 września 1939 do grudnia 1990 roku. Czy było to wolne, suwerenne i niepodległe państwo polskie? Czy była to niesuwerenna Polska Rzeczpospolita Ludowa, całkowicie uzależniona od Rosji sowieckiej, nie mająca własnej polityki zagranicznej, obronnej i eksploatowana ekonomicznie przez Rosję sowiecką? Jak będziemy oceniali Polskę taką mamy ocenę pułkownika Kuklińskiego”.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zaprezentowane prelekcje nie tylko dostarczyły słuchaczom sporej porcji emocji, ale dały obraz bohaterskiej walki o dobro ojczyzny i ukazały kwestie moralne dotyczące spraw politycznych, socjalnych i narodowych.







2010-09-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449657

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno