Zasady rekrutacji

Ustalono jakie będą obowiązywały zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim na rok 2004/2005.


  • Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim