Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowatorska wizja zajęć szkolnych – granty edukacyjne

Granty Edukacyjne – to jeden z dwunastu projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły.

14 placówek, w których powstały najciekawsze projekty zajęć dydaktyczno-wychowawczych, otrzymało finansowe wsparcie z budżetu powiatu na ich realizację w roku szkolnym 2010/2011.

30 sierpnia br. komisja w składzie: przewodniczący - wicestarosta Dariusz Pilak, członkowie – Emila Dutka, przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu oraz Aleksandra Kuźniak, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przyznała 23 granty na łączną kwotę 118 226 zł.

Poniżej prezentujemy wykaz grantów edukacyjnych, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Szkoła Tytuł projektu Cele projektu
I LO Zastosowanie platformy e-lerningowej jako narzędzia edukacyjnego wspomagającego nauczanie chemii oraz języka angielskiego Wsparcie uczniów w procesie nauczania chemii oraz języka angielskiego
I LO "Pamiętajcie o ogrodach" Promocja i wspieranie zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze
II LO Matematyka? To Lubię! Poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych
III LO "Zajęcia z samoobrony z wykorzystaniem technik zapaśniczych" Podniesienie sprawności fizycznej, kształtowanie podstaw społecznych, przeciwdziałanie agresji, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
III LO "Warsztaty dobrej komunikacji" Projekt służący podniesieniu jakości komunikowania się uczniów
III LO "Warsztaty z psychologii komunikacji dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas; I stopień-Rościnno, II stopień- Dębki" Uwzględnienie pracy wychowawczej priorytetów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Zdobycie wiedzy na temat znaczenia komunikacji w zespole wolontariuszy, poznanie zasad poprawnej komunikacji, poznanie barier komunikacyjnych, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych
SOS-W Nr.1 Przyroda uczy najpiękniej Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia w oparciu o otaczającą przyrodę
SOS-W Nr.1 Teatroterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną Wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich strefach funkcjonowania, tj.: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej
ZSP w Witkowie "Śladami historii - żydowski Kraków czasów okupacji" Bezpośrednie zapoznanie się uczniów z miejscami pamięci ,rozbudzenie postaw patriotycznych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
ZSP w Witkowie Śladami patrona szkoły-Dezyderego Chłapowskiego wybitnego dowódcy i prekursora nowoczesnego rolnictwa Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne obcowanie ze śladami historii związanymi z patronem
SOSW Nr 2 Przemysł przyjazny środowisku Poznawanie procesu technologicznego w zakładach przemysłowych w aspekcie ochrony środowiska
ZSG-LO w Trzemesznie Most polsko-ukraiński Wymiana kulturalno-językowa pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską
ZSEO w Gnieźnie Stefan Kardynał Wyszyński- Patronem Szkoły i Wychowawcą Młodzieży Poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia i wychowawczej roli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia-Patrona szkoły
ZSPNr.4-ZSE-O w Gnieźnie Edukacja Konsumencka -zapoznanie z prawnymi aspektami ochrony konsumentów
-kształtowanie umiejętności odpowiedniego korzystania z reklamy
-integracja młodzieży, praca w zespole
ZSPNr.3 w Gnieźnie Po praktykę do Europy Grupa młodzieży francusko-polska będzie odbywać zajęcia warsztatowe np. nowoczesne techniki malarskie
Poradnia Kłecko Od kariery szkolnej do kariery zawodowej Przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia oraz właściwego planowania kariery zawodowej, umożliwiającej aktywne funkcjonowanie na rynku pracy
SOSW Kłecko "Zwierzyniec" - zajęcia wspierające edukację przyrodniczą oraz integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych, hodowlanych i dziko żyjących, integracja z kolegami z innych placówek
ZSP 1 "Szkolne koło fotograficzne okno na świat" Nauka dobrej fotografii poprzez spotkania i zajęcia w plenerze z profesjonalnym fotografem, dokumentowanie ważnych uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronach internetowych szkoły, uczestniczenie w konkursach fotograficznych organizowanych w powiecie i województwie
ZSP 1"Kółko teatralno-filmowe "wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa" Gotowość podejmowania działań tworzenia i współtworzenia sztuk teatralnych i filmowych- zaangażowanie w przygotowanie przedstawień i scenariuszy filmowych, spektakli, kostiumów, scenografii i rekwizytów
ZSP1
ZSP 2
Zajęcia wspierające edukację techniczną oraz integracje grup rówieśniczych, żeby z nas orły wyrosły Rozwijanie zainteresowań własnych, pogłębianie wiedzy, kształtowanie cech charakteru(cierpliwość odpowiedzialność, szacunek)
ZSP1
ZSP 2
Zajęcia wspierające edukację techniczną oraz integracje grup rówieśniczych, żeby z nas orły wyrosły Rozwijanie zainteresowań własnych, pogłębianie wiedzy, kształtowanie cech charakteru(cierpliwość odpowiedzialność, szacunek)
ZSP 2 "Praca dla edukacji-edukacja dla pracy" Poznanie przez uczniów wybitnych dzieł polskiego kina, poszerzanie wiedzy o filmie i historii, budzenie poszanowania dla wartości pracy. Wyrównanie szans edukacyjnych
ZSP 2 "Rozwój zainteresowań technicznymi kierunkami kształcenia poprzez udział w konkursach tematycznych" Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej elektrotechniką i mechaniką
ZSP 2 "Zajęcia pozalekcyjne na basenie" Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów, mające na celu naukę i doskonalenie techniki pływania uczniów, mające na celu naukę i doskonalenie techniki pływania


2010-09-09

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21448997

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno