Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Coraz bliższa perspektywa utworzenia Wyższej Szkoly Zawodowej w Gnieźnie

W roku akademickim 2004/2005 rozpocznie swoją działalność Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. Z informacji przekazanej przez p. Teresę Bader p.o. Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wynika, iż wkrótce powstaną wyższe szkoły zawodowe w Gnieźnie, Walczu, Glogowie i Lomży.Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie utworzenia szkoły w Gnieźnie. Opinia Komisji w sprawie gnieźnieńskiej szkoły wpłynęła najwcześniej. W związku z tym możliwe stało się przygotowanie stosownego projektu rozporządzenia, który został skierowany w dniu 30 marca br. do Departamentu Ekonomicznego MENiS. Obecnie projekty rozporządzeń w sprawie utworzenia w/w szkol wyższych skierowane zostały do uzgodnień międzyresortowych.

Nowo utworzona szkoła będzie kształciła studentów na trzech kierunkach:

 • Informatyka – specjalność: systemy informatyczne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalność: systemy marketingu i zarządzanie produkcją
 • Ochrona środowiska – specjalność: ekotechnologia

  Z chwilą podpisania decyzji o powołaniu Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem ministerialnym zostaną określone kryteria naboru.

  Studia będą się odbywały w trybie dziennym przez okres 7 semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera odpowiedniej specjalności. Plany i programy nauczania opracowane zostały w ten sposób, aby absolwenci z jednej strony byli przygotowani do pracy zawodowej, z drugiej zaś mogli kontynuować edukację na uzupełniających studiach magisterskich w Politechnice Poznańskiej lub innych uczelniach akademickich.

  Przewiduje się rekrutację ok. 70 osób na każdy kierunek studiów. Studenci za naukę w Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie nie będą ponosili żadnych opłat.

  Koordynatorem w sprawach naboru do chwili umiejscowienia Wyższej Szkoły Zawodowej jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

  Agnieszka Rzempała-Chmielewska


  2004-04-21
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20692595

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno