„Specjalne programy" dla bezrobotnych

W dniu 8 kwietnia br. Powiatowa Rada Zatrudnienia przy Staroście Gnieźnieńskim pozytywnie zaopiniowala wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dt. realizacji 13 programów specjalnych. Programy zostaly stworzone w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców i urzędów gmin z terenu powiatu. Nowe miejsca pracy powstaną glównie w przemyśle lekkim.W sumie w ramach niniejszych projektów pracę otrzyma 199 osób. Z Funduszu Pracy zostanie przekazana kwota w wysokości 722.427 zl. na następujące programy: