Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pracownicy urzędu pracy świętowali jubileusz

Pracownicy służb zatrudnienia świętują w tym roku jubileusz 20-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia III RP i 90.Rocznicy Dekretu o powołaniu Polskich Służb Zatrudnienia. W miniony piątek starosta Krzysztof Ostrowski złożył wyrazy podziękowań za pełną zaangażowania pracy pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.

27 stycznia 1919r Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski przy współudziale Premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz ówczesnego Ministra Pracy i Opieki Społecznej Jerzego Iwanowskiego podjął Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Po roku 1989 konieczne stało się podjęcie działań legislacyjnych w zakresie funkcjonowania służb zatrudnienia w nowych dynamicznie zmieniających się warunkach. Nowoczesny ustrój służb zatrudnienia wprowadzony został ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zastąpionej obowiązującą po dzień dzisiejszy, z licznymi aktualizacjami, ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi dzisiaj 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 powiatowych. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, które utworzono 15 lat temu. Ich podstawowe zadanie sprowadza się do międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do podstawowych usług świadczonych przez pracowników urzędów pracy należą: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, planowanie Rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy.

W imieniu swoim i Zarządu Powiatu chciałbym Państwu bardzo podziękować za to wszystko, co robicie w zakresie łagodzenia bezrobocia – dziękował podczas uroczystości zorganizowanej w Centrum Kultury ,,Scena to dziwna’’ starosta Krzysztof Ostrowski. Kładę nacisk na słowo ,,łagodzenie’’, bo mam pełną świadomość, a Państwo chyba jeszcze większą, że główne instrumenty walki z bezrobociem ma rząd – i to niezależnie od tego, kto rządzi. Pracownicy urzędu pracy mogą te skutki łagodzić. Robicie to Państwo w sposób imponujący. W ciągu ostatnich kilku lat wizerunek urzędu bardzo się zmienił, za co chciałbym Państwu serdecznie podziękować – za zaangażowanie, za serce, za poszukiwanie nowych rozwiązań i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Za wyrazy uznania podziękowała staroście dyrektor PUP Małgorzata Matczak. Jest to trudna służba – przyznała. – Zmieniały się przepisy i realia. W stosunku do tego, w jakich warunkach zaczynaliśmy dziś są one całkiem dobre, choć pewnie do doskonałości jeszcze trochę brakuje. Małgorzata Matczak życzyła również pracownikom urzędu zadowolenia i satysfakcji z pracy.

Życzenia przybył złożyć także prezes GARG Juliusz Trojanowski. Jak przypomniał, jego współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęła się 15 lat temu, gdy rozpoczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, a obecnie wspólne działania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia prowadzi z ramienia GARG.2010-05-31

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361811

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno