Oferta kształcenia szkół ponadgimnazjalnych

Ustalono jakie będą obowiązywały profile i zawody kształcenia w szkołach Powiatu Gnieźnieńskiego od 1 września 2004 roku. Zaplanowano również jakie będą oddziały w liceach ogólnokształcących na rok 2004/2005


  • Profile i zawody kształcenia w szkołach Powiatu Gnieźnieńskiego od 1 września 2004 roku

  • Planowane oddziały w liceach ogólnokształcących na rok szkolny 2004/2005