Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Bądź odpowiedzialny za środowisko, w którym żyjesz

22 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się konferencja ,,Uczymy się być obywatelami’’ zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego – Zrównoważony rozwój; uczniowie dla środowiska’’. Uczestnicy przedstawili swoje działania, mające uświadomić potrzebę odpowiedzialności każdego człowieka za środowisko, w którym żyje.

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 roku ,,zrównoważony rozwój’’ to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Od października ubiegłego roku Powiat Gnieźnieński wraz z podlegającymi mu szkołami: Zespołem Szkół Gimnazjum i Liceum oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, a także Fundacją ,,Pro-terra’’ realizuje, przy finansowym wsparciu PZU, projekt edukacyjny mający przybliżyć młodzieży pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie opracowała własny plan działań dotyczący tegoż zagadnienia. Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie pod opieką Sławy Sobkowiak zajęli się problematyką stosowania azbestu, młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zwróciła uwagę na konieczność segregacji odpadów (koordynatorem tego projektu jest Joanna Pustelnik), natomiast przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie (koordynator Ewa Cegiel – Waszak) zainteresowali się tematem przyjaznych ludziom i środowisku zakupów.

O szczegółach realizacji swych działań opowiedzieli podczas zorganizowanej 22 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego konferencji ,,Uczymy się być obywatelami’’, w której oprócz młodzieży uczestniczyli także przedstawicieli władz powiatu oraz fundacji ,,Pro-terra’’.

Otwierając konferencję starosta zwrócił uwagę, iż sam rozwój ekonomiczny nie powinien być najważniejszym celem społeczeństw. - W ostatnich 50. latach w Europie Zachodniej z PKB uczyniono bożka, a teraz okazuje się, że Europa jest bardziej nieszczęśliwa nawet od biednej Afryki – powiedział.

Z kolei Joanna Ciechanowska – Barnuś prezes Fundacji ,,Pro – terra’’ zamykając spotkanie zaapelowała do młodych ludzi o zaangażowanie w sprawy społeczne, bo to od każdego człowieka zależy, jakie jest społeczeństwo.

2010-04-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20697450

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno