Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zdrowie – Twój Styl

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) Starostwo Powiatowe wraz z Medycznym Studium Zawodowym oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotowało akcję promocyjno – edukacyjną „Zdrowie – Twój Styl”, której realizacja odbyła się w gmachu Medycznego Studium przy ulicy Mieszka I, w środę, 21 kwietnia. Odbiorcami spotkania obok osób starszych była również młodzież.

Obowiązki gospodyni pełniła dyrektor Studium Elżbieta Kabzińska, która dokonała oficjalnego otwarcia spotkania, zapraszając wszystkich do skorzystania z szerokiej oferty usług medycznych zaproponowanych tego dnia.

Wykład pani Anity Krzymińskiej, pielęgniarki środowiskowej, przybliżył uczestnikom rolę pielęgniarki w środowisku lokalnym, wskazał nie tylko kompetencje świadczonych usług, ale również zakres świadczeń dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych oraz usprawniających.

O profilaktyce schorzeń układu krążenia mówił starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Jako lekarz specjalizujący się w tym zakresie, wskazał nie tylko główne przyczyny chorób krążenia, ale również sposoby ich niwelowania. Zdementował również szereg obiegowych opinii dotyczących stosowania środków farmakologicznych. Odniósł się także do zasadności pewnych mitów dotyczących diety osób chorujących na cukrzycę.

O realizacji projektu informacyjno - edukacyjnego „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skierowanego do nauczycieli, rodziców uczniów gimnazjum i wychowanków przeszkoli, mówiła Ewa Cybułka z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Głównym założeniem programu jest przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie wśród młodego pokolenia postaw prozdrowotnych.

Szczególny charakter miała prezentacja pani Martyny Miłogrodzkiej, tegorocznej maturzystki z III Liceum Ogólnokształcącego, która podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami swoimi i swojej rodziny praktykującej od 12 lat wegetarianizm rozumiany jako filozofia życia.

Liczne pytania uczestników kierowane do prelegentów, dowiodły dużego zainteresowania problemem, ale przede wszystkim wskazały na potrzebę tego typu akcji edukacyjnej.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również bezpłatnie udzielane konsultacje lekarskie. Do późnych godzin popołudniowych przyjmowali lekarze: Maciej Dubis, Piotr Musiałowicz, Władysław Suwalski oraz Krzysztof Ostrowski. Słuchacze Studium Medycznego pod nadzorem nauczycieli dokonywali pomiaru ciśnienia i tętna, wagi, wzrostu, obliczali BMI, z wykorzystaniem fantomu instruowali panie, jak dokonywać samobadania piersi.

W punkcie medycznym pobierano również krew celem oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru. Tablice informacyjne na korytarzach umożliwiały poszerzenie wiedzy na temat raka szyjki macicy i sutka, cukrzycy, AIDS, promowały także akcję krwiodawstwa i Tygodnia dla Serca.

Dopełnieniem popołudnia dla zdrowia było spotkanie integracyjne uczestników. Zmianę stylu życia zaakcentowano poczęstunkiem – tradycyjną małą czarną zastąpiono sokami i wodą mineralną, słodycze – jogurtami i owocami. Hitem okazały się jabłka – tym razem kusiły do zmiany stylu życia, stając się „wiadomością z drzewa dobrego”.

2010-04-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394755

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno