Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Śladami kultury i martyrologii Polaków na wschodzie

To projekt edukacyjny, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w ramach GNIEŹNIEŃSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA SZKOŁY. Program został wysoko oceniony i otrzymał nagrodę w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT REGIONU w kategorii: edukacja.

Celem tego projektu jest kształtowanie postawy patriotycznej, pogłębianie wiedzy o losach Polaków na Wschodzie, tworzenie więzi pokoleniowej między społecznością szkolną a rodakami mieszkającymi na Wschodzie. Po realizacji tego projektu uczeń powinien znać wydarzenia decydujące o losach Polaków na Wschodzie, postaci i wydarzenia historyczne związane z miejscami martyrologii, postawy Polaków wobec terroru sowietskiego. Realizatorzy projektu mają głęboką nadzieję, że Projekt wpłynie na kształtowanie postaw młodych ludzi, a więc nauczy: krytycyzmu wobec zakłamania zbrodni katyńskiej oraz wobec panujących w społeczeństwie stereotypów, solidarności z wałczącymi o wolność i niepodległość państwa, a wreszcie aktywnego uczestnictwa w budowaniu nowej świadomości historyczno-kulturowej. Właśnie ten ostatni cel, to wielkie wyzwanie dla młodego pokolenia, gdyż poznanie prawdziwej historii, to punkt wyjścia do budowania przyszłości, bo przecież po to poznajemy przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i lepiej ukształtować przyszłość. To cele, które zostały zaplanowane, ale rzeczywistość dopisała kolejne, trudne wyzwania…

… w nocy z dziewiątego na dziesiąty kwietnia o godzinie 2.15 rozpoczęliśmy wyjazd edukacyjno – historyczny, który już rano, 10 kwietnia zmienił swój charakter i stał się pielgrzymką o charakterze patriotycznym. Stało się to wówczas, gdy, przekraczając granicę polsko-litewską, otrzymaliśmy wiadomość o katastrofie w Smoleńsku, w Smoleńsku, do którego właśnie zmierzaliśmy, aby oddać hołd ofiarom pomordowanym w Katyniu. Katastrofa w Smoleńsku zmieniła również nasz sposób przeżywania tego, co widzieliśmy i w czym uczestniczyliśmy i miała wpływ na interpretację miejsc martyrologii. Rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w dramie o przetrwaniu w sowietskim bunkrze, gdzie, będąc pięć metrów pod ziemią, mieliśmy możliwość przenieść się w przeszłość i stać się obywatelami państwa totalitarnego. Taka forma nauczania historii uświadamia młodemu pokoleniu, aby uczyć się na błędach, wyciągać wnioski z historii, aby zrozumieć, kim jesteśmy i dlaczego.
Potem już Katyń, Ponary, Kuropaty – miejsca kaźni i podążanie śladami Marszałka Piłsudskiego, którego słowa:
…być może, historia w swych wielkich niezbadanych decyzjach kopie między nami rów i przepaść. Być może, dzieci nasze będą dla siebie nie braćmi, a obcymi. Jednak nam wolno i trzeba poczynić usiłowania, aby te wyroki, jeśli muszą się urzeczywistnić, nie obeszły się bez naszej próby przynajmniej ich złagodzenia…
nabrały innego wymiaru niż podczas poprzedniego wyjazdu. Obecność dostojników państwowych w Katyniu miała być, z pewnością, taką próbą łagodzenia wyroków. W obliczu tych wydarzeń zrodziło się na gorąco pytanie, jakiego znaczenia nabierze katastrofa w Smoleńsku? I tak się stało, że mieliśmy możliwość uzyskania odpowiedzi na nie, gdy przybyliśmy do Smoleńska na miejsce katastrofy, aby oddać hołd ofiarom tragedii. Zastaliśmy miejsce, w którym pełno już był biało-czerwonych kwiatów, przynoszonych przez Polaków, ale także Rosjan, którzy składali nam wyrazy współczucia. Doświadczyliśmy tego także w każdym innym miejscu naszego zwiedzania. Odnosi się wrażenie, że ta, nazwana przez Marszałka przepaść, paradoksalnie ulega spłyceniu, miejmy tylko nadzieję, że na trwałe, a nie jest to krótkotrwały efektem, wynikający z emocji. W miejscu tragedii pozostawiliśmy krzyż z napisem:
Polskim Patriotom – ofiarom katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010, których śmierć pokonała fałsz historii, uświadamiając światu dramat Polaków zamordowanych bestialsko w Katyniu.

Mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego

Kolejne, zwiedzane miejsca pogłębiały naszą świadomość narodową, wystarczy wymienić|: Lachowicze, skąd pochodzi Tadeusz Rejtan, Kossowo Poleski, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, gdzie na kamieniu upamiętniającym jego życie odczytaliśmy napis w języku białoruskim - Tadeusz Kościuszko – wielki syn białoruskiej ziemi, Lenino, mogiły powstańców, rozsiane w różnych miejscach Białorusi. Podążaliśmy także śladami wielkich Polaków – Mickiewicza, Słowackiego Orzeszkowej, Gałczyńskiego, Moniuszki, Lelewela. Losy tych ludzi stały się ważną lekcją kultury, historii, a słowa Miłosza - W Ojczyźnie mojej, do której nie wrócę… - uświadamiały wymiar naszego pobytu W TYCH MIEJSCACH i właśnie W TYM CZASIE!


Uczestnicy wyjazdu przed Ostrą Bramą – Wilno

Miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem

Mauzoleum ku czci żołnierzy polskich poległych pod Lenino (Białoruś)

Koszary wojskowe – Baranowicze (Białoruś) , miejsce stacjonowania gen. Andersa i jego żołnierzy w okresie międzywojennym.


Zułów pod Wilnem. Kamień upamiętniający miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego
2010-04-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21393871

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno