Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

L Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż L sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

L SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 KWIETNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009.
  1. przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2009 rok,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009,
  4. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009,
  5. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok,
  6. debata absolutoryjna
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Krakowiak.
  2. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy Podchorążych na ul. Ks. kan. Stanisława Sobczaka, dokonanej na podstawie uchwały nr XXXIII/382/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 marca 2009 r.
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/201/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.
  4. w sprawie: zmian do uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXIX/251/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008 – 2013.
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Trzemeszno z przeznaczeniem na współfinansowanie utworzenia Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Wodnego dla Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo.
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłecku.
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Witkowie.
  8. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
  9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
  10. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

2010-04-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21365392

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno