Laureaci II miejsca w Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej

W dniu 23 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Starosta Gnieźnieński – Jacek Kowalski wręczył laureatom z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych puchar oraz okolicznościowe upominki.

Do konkursu wojewódzkiego przystąpiło 18 powiatów z terenu Wielkopolski, reprezentowanych przez 56 uczniów.

Patronat nad imprezą przyjęli : Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Młodzież z Gniezna zajęła II miejsce w Wielkopolskiej Olimpiadzie Konsumeckiej, która odbyła się 15 marca w Poznaniu w Światowym Dniu Konsumenta.

Zwycięzcami zostali reprezentujący Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie :

  • Katarzyna Guziałek
  • Michał Pater
  • Barbara Gawęda.