Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wprowadzenie do tutoringu wychowawczego

Co to znaczy tutoring wychowawczy?
Promocja idei tutoringu opiekuńczo - wychowawczego w środowisku polskiej edukacji ma na celu propagowanie tej metody w środowisku szkolnym.

Program ten jest próbą praktycznego rozwiązania problemów napotykanych w kształceniu młodzieży na poziomie gimnazjum i liceum, sposobem poszukiwania środków dla skutecznego wspomagania ucznia w jego rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi, jak i posiadanym habitusem, czyli pomysłotwórczym otoczeniem jego osoby. Skuteczność programu upatrywana jest w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego. Zmiana relacji i idące za nią zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno uczniów, jak i nauczycieli jest warunkiem budowania gotowości ucznia do podjęcia zadania nauki, a nauczycieli -gotowości do jego wspierania.


Na czym polega realizacja systemu tutoringu wychowawczego?

Dalekosiężnym efektem programu jest zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się", czyli zbudowania w szkole „wspólnoty uczącej się". Program polega na zmianie systemu opieki szkolnej z grupowego - „wychowawstwa  klasowego" na zindywidualizowany - tutorski  -  skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Zmiana polega na wprowadzeniu do zespołu klasowego obok wychowawcy (który też pełni rolę tutora) dwóch nauczycieli i przejęciu przez każdego z nich bezpośredniej opieki nad 10 uczniami. Wychowawca klasy pełni rolę lidera tego zespołu tutorów i koordynatora programu wychowawczego w ramach klasy. Opiekunowie pracują indywidualnie z uczniami, nie zaniedbując relacji uczeń > grupa podopiecznych > klasa, przy czym idealne rozwiązanie stanowi możliwość zapewnienia uczniowi wyboru opiekuna.


Jakie zadania stoją przed tutorem?

Tutor może prowadzić tutoriale (czyli spotkania dla jednego, bądź niewielkiej grupki uczniów) dla chętnych uczniów i takich, którzy tego potrzebują (olimpijczycy, indywidualny tryb nauczania, uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Jego działania mogą być znakomitym uzupełnieniem dydaktycznej oferty szkoły. Tutor może również pracować w systemie klasowo – wychowawczym, albo przejmując zadania wychowawcy klasy w odniesieniu do maksymalnie dziesięciu uczniów, albo wspierając wychowawcę klasy, pracując z dziesiątką jego wychowanków. Tutor w szkole wprowadza nową jakość pracy indywidualnej z uczniem dlatego jego praca różni się znacząco od pracy innych nauczycieli. Tutor może również spełniać bardzo ważną rolę w systemie edukacji domowej. 


Od kiedy tutoring wychowawczy w Gnieźnie?

Projekt tutoringu wychowawczego wchodzi w zakres Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, a przygotowanie do jego wdrożenia inicjuje szkolenie tutorskie. Pierwsze z nich – w I LO - odbyło się 26 marca, kolejne cztery odbędą się w II LO, III LO, ZSP nr 4, ZSP w Witkowie.


Jakie są cele programu szkoleniowego wprowadzającego ideę tutoringu ?

Celem programu szkoleniowego „Wprowadzenie w tutoring” jest przygotowanie nauczycieli do pracy metodą tutorską od września 2010 r. i do odegrania w swoich szkołach roli lidera zespołu tutorskiego. Trenerzy i tutorzy prowadzący szkolenie w pięciu różnych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego wyjaśnią cele, rodzaje i proces tutoringu wychowawczego, przybliżą problematykę pedagogiki dialogu oraz personalno – egzystencjalnej, określą cechy profilu tutorskiego, omówią zagadnienie edukacji pozytywnej, przedstawią narzędzia pracy tutora oraz metodę case study w jego pracy.


2010-03-30
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21381093

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno