Zebranie Powiatowej Rady Młodzieży

W dniu 3.03.2004r. w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Powiatowej Rady Młodzieży.
W posiedzeniu udział wziął Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Szczepanowski oraz następujący goście: Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Leon Budniak oraz pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Pani Danuta Staszak, która przybliżyła członkom rady zasady działalności poradni oraz zakres możliwości jakimi dysponuje.

Na spotkaniu omówiono i podsumowano wizytę w Sejmie RP oraz udział w „Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport".

Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowań do olimpiady szkół ponadgimnazjalnych „Złote Asy", która odbędzie się 31 marca w hali sportowej II LO. Organizatorem tego konkursu jest Powiatowa Rada Młodzieży.

Wydział Promocji i Rozwoju