Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ks. Jarosław Bogacz gnieźnieńskim kandydatem na EUROLIDERA 2010

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zgłosiło kandydaturę księdza Jarosława Bogacza do konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego pn. EUROLIDER 2010. Nominację tę poparły również Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. oraz Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, chcąc wyróżnić i nagrodzić osoby, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz  poprawie warunków życia w regionie, z wykorzystaniem środków z Funduszy Europejskich po raz drugi ogłosiło konkurs na EUROLIDERA.

Przypomnijmy, doskonałym przykładem dofinansowania ze środków unijnych na terenie naszego powiatu są dwa projekty realizowane przez Archidiecezję Gnieźnieńską, na które w sumie pozyskano kwotę w wysokości niespełna 14 mln zł. Pierwszym z nich jest zakończony już projekt pt. „Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw.  Wniebowzięcia NMP  i  św. Wojciecha w Gnieźnie” , w ramach Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Drugi projekt - „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie” w ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest w trakcie realizacji.

Środki na te cele przyznano Archidiecezji Gnieźnieńskiej między innymi dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Księdza Jarosława Bogacza, sprawującego funkcje Dyrektora Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Konserwatora Diecezjalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych należy spełnić szereg warunków m.in. poprawnie przygotować dokumentację konkursową, w przypadku projektów infrastrukturalnych również dokumentację techniczną, dotrzymać terminów realizacji, poprawnie rozliczyć wnioski o płatność.

Ksiądz Jarosław Bogacz dodatkowo nadzoruje i koordynuje projekty, reprezentuje Archidiecezję Gnieźnieńską w negocjacjach dotyczących zadań w zakresie ich realizacji, dla dobra jak najlepszego wykonania projektów często podejmuje działania wykraczające poza obowiązki służbowe.

Nieprzeceniony pozostaje fakt ogromnego wkładu pracy osób zaangażowanych w realizacje tak kosztownych projektów, przyczyniających się do zachowania naszego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju regionu. Konkurs na EUROLIDERA jest jednym ze sposobów wyróżnienia i niewątpliwie docenienia działalności osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wykorzystanie unijnych funduszy.

Zwycięskich Laureatów konkursu EUROLIDER 2010 poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniach 7-8 maja 2010 r. w Warszawie.2010-02-25

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356042

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno