Starosta Gnieźnieński uhonorowany orderem Misji Pojednania

W czwartek 12 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego Prezes Ogólnopolskigo Stowarzyszenia Misji Pojednania - Tadeusz Kreps wręczył Staroście Jackowi Kowalskiemu Order Misji Pojednania.


Ordery otrzymali również : prezydent Jaromir Dziel, ppłk Bogusław Mołodecki, ppłk rezerwyMarek Szulczyński, mjr rezerwy Grzegorz Grodzicki, płk w stanie spoczynku Mieczysław Moska.

Odznakę Misji Pojednania przyznano za działalnośćdla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju. Odznaczenie to przyznanie Staroście Gnieźnieńskiemu i Prezydentowi Miasta Gniezna przypieczętowało współpracę między samorządami – powiatowym i miejskim.