Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie dwóch lat działalności PI FE w Gnieźnie

8 lutego 2010 minęły dwa lata od momentu podpisania przez Powiat Gnieźnieński porozumienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (PI WRPO).

W tym czasie Punkt zmienił nazwę na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PI FE) i rozszerzył zakres swojej działalności informacyjno-promocyjnej. W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Punkt Informacyjny podlega od początku funkcjonowania pod Wydział Promocji i Rozwoju.

Po dwóch latach działalności gnieźnieński Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zajmuje wysokie drugie miejsce w rankingu wszystkich lokalnych Punktów Informacyjnych w całym województwie pod względem liczby przeprowadzonych konsultacji.
Porad udzielają dwie konsultantki, których wiedza co pół roku jest weryfikowana i potwierdzana certyfikatem wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od początku działalności w PI FE zarejestrowano ponad 2000 konsultacji – w większości osobistych - w siedzibie Punktu, ale także telefonicznych i e-mailowych. Po poradę, z jakiego programu należy skorzystać i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie dla swojej działalności, zgłaszają się głównie przedsiębiorcy, ale również osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu itp.
Oprócz sukcesów gnieźnieńskich przedsiębiorców, którzy miedzy innymi dzięki działalności informacyjnej pracowników Punktu, podpisali umowy na dofinansowanie, region gnieźnieński zyskał konkretne wymierne efekty w postaci pozyskanych środków unijnych.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich poinformował władze gmin powiatu gnieźnieńskiego na temat możliwości aplikowania o środki unijne. Największy sukces odniosła gmina Czerniejewo, która składając wniosek, pt.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. Punkt Informacyjny FE, przyczyniając się do tego sukcesu, na bieżąco konsultował wniosek w okresie pisania i weryfikowania na etapie oceny formalnej wniosku.
Punkt Informacyjny FE służył również pomocą w zakresie udzielania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla projektu przygotowywanego przez Powiat Gnieźnieński w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 6.1 Turystyka z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013. Projekt pt.: Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” został wybrany do dofinansowania.

Konsultantki prezentowały ponadto możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji, imprez plenerowych, a także organizowały również różnego rodzaju przedsięwzięcia takie jak szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, wystawę, na której widniały projekty dofinansowane z funduszy unijnych, konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, przeprowadzały w wybranych szkołach tzw. lekcje europejskie.
Pracownice PI FE przygotowywały również materiały informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich oraz o ofercie PI FE, które ukazywały się w regionalnych i lokalnych mass mediach, jak również były przesyłane do jednostek samorządu terytorialnego.

W PI FE w Gnieźnie można uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny: www.wrpo.wielkopolskie.pl

2010-02-11

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413173

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno