II Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

W dniu 16.02 br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie odbyła się II Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej. Została zorganizowana przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenckich.
Patronat nad imprezą przyjęli : Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Do konkursu zgłosiło się 40 osób z czego 23 zostały zakwalifikowane przez Powiatową Komisję Wyborczą.

Zwycięzcami zostali reprezentujący Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie :

  • Katarzyna Guziałek
  • Michał Pater
  • Barbara Gawęda.

    Trójka laureatów będzie reprezentowała Powiat Gnieźnieński w konkursie wojewódzkim, który odbędzie się 15 mara kiedy przypada Światowy Dzień Konsumenta.